VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du utomhuslarmet Viktigt Meddelande eller Hesa Fredrik som den också kallas. Signalen testas fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.

Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran är över kommer en sammanhängande 30 sekunder lång signal.

När du hör signalen ska du

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion för information, främst P4 - Radio Kristianstad på frekvensen 101,4 mHz
  • inte gå ut förrän du hör signalen Faran över.

Viktigt meddelande kan ges

  • som meddelande via radio, TV, text-TV, sms, etermediernas pushnotiser eller kommunens webbplats
  • som utomhuslarm via tyfonsignaler i centrala Kristianstad och i vissa av kommunens större orter.

Vem bestämmer om ett VMA?

Det är räddningschefen eller räddningsledaren som begär ett viktigt meddelande, även kallat VMA. Det kan handla om utsläpp av giftig gas, stora bränder med kraftig rökutveckling eller svåra vädersituationer. Meddelandet sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har svaren på de vanligaste frågorna om VMA. Läs mer:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?