Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist kan ett planerat strömavbrott, även kallat manuell förbrukningsfrånkoppling, bli aktuellt.

Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en eventuell elbrist och om det blir aktuellt att planerat koppla bort el. 

Underlaget för styrel tas fram genom samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag.

Planering för att kunna prioritera

De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet.

Exempel på verksamheter

  • akutsjukvård
  • vårdcentraler med akutsjukvård
  • servicehus, äldreboenden
  • räddnings- och larmtjänst
  • vattenförsörjning
  • avloppssystemet
  • elektronisk kommunikation.

Vem ansvarar för vad

Energimyndigheten ansvarar för Styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

Vanliga frågor

Vem fattar beslutet om manuell förbrukningsfrånkoppling?

Det gör Svenska kraftnät, som bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket el som ska kopplas från. När elnätsbolagen får ordern har de 15 minuter på sig att koppla bort ledningarna.

Hur går frånkopplingen till?

Frånkopplingen görs genom att Svenska kraftnät beordrar ett par särskilt utvalda elnätsbolag att koppla bort ledningar, det vill säga stänga av elen för användare.

Hur påverkas jag av en frånkopping av elen?

För dig som elanvändare är en frånkoppling som ett vanligt strömavbrott – elen försvinner och lamporna släcks. Skillnaden är att en frånkoppling genomförs kontrollerat under några timmar.

Hur lång tid varar en förbrukningsfrånkoppling?

Enligt Svenska kraftnät rör det sig om uppskattningsvis ett par timmar. Men bedömningen bygger på simuleringar och det går inte säga med exakthet hur lång tid det tar. En manuell förbrukningsfrånkoppling i stor skala har aldrig tidigare genomförts i Sverige.

Vad innebär roterande frånkoppling?

För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan roterande frånkoppling bli aktuell. Roterande frånkoppling innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under en begränsad tid och att den därefter kopplas på igen, samtidigt som den kopplas bort i ett annat område. Det vill säga att olika delar av Skåne turas om att vara bortkopplade.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?