Kvinnojour och mansjour

Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Förutom det stöd som kommunen erbjuder så finns det ett antal frivilliga organisationer och nationella stödtelefoner. Dessa kan du vända dig till om du är utsatt för våld i nära relation eller om du själv utsätter någon i din närhet för våld. Kvinnojourerna kan även erbjuda alternativt boende för dig som behöver lämna ditt hem.

Vi har även samlat kontaktuppgifter till några av dem. Se nedan.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som är utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du kan vara anonym, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Tolk finns.

Telefon: 040-50 50 50

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män ger stöd till män som utsatts för hot och våld av någon i sin närhet eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det går inte att skicka sms till stödlinjen.

Telefon: 020–80 80 80

Stödlinjen för transpersoner

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Telefon: 020-55 00 00

Kvinnojouren Kristianstad

En ideell förening som verkar mot våld och förtryck av kvinnor. Erbjuder hjälp med information, samtalsstöd och tillfälligt boende m.m.

Telefon: 044-21 30 13

Tjejjouren Lotus

En ideell förening som verkar mot våld och förtryck av tjejer, där du kan vända dig med vilken fråga du vill.

Tjejzonen - en chat för tjejer

Chatta med en storasyster.

Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne

Brottsofferjouren erbjuder stöd och/eller rådgivning, stöd inför rättegång, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt vittnesstöd på plats i Kristianstad tingsrätt.

Telefon: 116 006

Femcenter (talar flera språk)

En ideell förening som verkar mot våld och förtryck av kvinnor med utländsk bakgrund. Erbjuder hjälp med information, samtalsstöd och skyddat boende m.m. på många olika språk.

Telefon: 020–55 55 25

Tjejjouren.se

En portal med information och möjligheter att chatta med en tjejjour eller ungdomsjour.

TRIS jour för hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med funktionsnedsättning

En ideell förening som verkar mot våld och förtryck av kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och har en intellektuell funktionsvariation. Erbjuder hjälp med information, samtalsstöd och skyddat boende m.m.

Telefon: 010-255 91 91

Terrafems jourtelefon

Rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst som utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du kan vara anonym, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Terrafem är en ideell organisation. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och en kvinnojour.

Telefon: 020-52 10 10

ROKS (hitta jourer i Sverige)

Samordnar tjej- och kvinnojourer i Sverige. Här hittar du kontaktuppgifter till många av Sveriges tjej- och kvinnojourer.

Unizon (hitta jourer i Sverige)

Samordnar tjej- och kvinnojourer i Sverige. Här hittar du kontaktuppgifter till många av Sveriges tjej- och kvinnojourer.

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefon: 08-30 30 20

Unga Relationer

Stöd och information till dig som är under 20 år som blir utsatt av din partner, är kompis eller är den som utsätter.

Välj att sluta

Välj att sluta är en anonym hjälplinje för dig som vill få hjälp att förändra ett våldsamt beteende.

Telefon: 020-555 666

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?