Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2024 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Januari

Möteskalender för januari

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

9

13.00

Kommunstyrelsen

24

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten:
10, 17, 31

Informationsmöte: 10, 31


10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott

15

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

25

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

30

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

23

08.30

Byggnadsnämnden

23

13.00

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

24

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

---

---

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

25

13.00

Omsorgsnämnden

---

---

Räddningsnämnden

31

09.00

Tekniska nämnden

25

13.00

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

18

13.00

 

Februari

Möteskalender för februari

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

---

Inställt

Kommunstyrelsen

14

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 7
Informationsmöte: 28

10.00


10.00

Kommunstyrelsens personalutskott

5

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

29

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

26

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

19

08.30

Byggnadsnämnden

27

13.00

Gemensamma nämnden

8

13.00

Kommunrevisionen

21, 28

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

1

13.00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

29

13.00

Omsorgsnämnden

14

13.00

Räddningsnämnden

7

09.00

Tekniska nämnden

29

13.00

Valnämnden

13

13.00

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

28

13.30

Överförmyndarnämnden

15

13.00

 

Mars

Möteskalender för mars

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

5

13.00

Kommunstyrelsen

20

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 6, 13
Informationsmöte: 13
27

10.00


13.30
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott

11

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

26

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

26

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

19

13.00

Byggnadsnämnden

26

13.00

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

20

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

14

13.00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

---

---

Omsorgsnämnden

13

13.00

Räddningsnämnden

13

09.00

Tekniska nämnden

27

13.00

Valnämnden

12

13.00

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

14

13.00

 

April

Möteskalender för april

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

10

13.00

Kommunstyrelsen

24

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 10, 17
Informationsmöte: 17

10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott

15

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

25

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

29

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

22

08.30

Byggnadsnämnden

23

13.00

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

24

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

18

Heldag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

11

13.00

Omsorgsnämnden

17

13.00

Räddningsnämnden

10

09.00

Tekniska nämnden

25

13.00

Valnämnden

9

13.00

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

18

13.00

 

Maj

Möteskalender för maj

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

7

13.00

Kommunstyrelsen

22

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten:
8, 15, 29
Informationsmöte:
8, 29


10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott

13

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

30

Heldag

Barn- och utbildningsnämnden

28

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

21

08.30

Byggnadsnämnden

21

Heldag

Gemensamma nämnden

23

14.00

Kommunrevisionen

15

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

30

13.00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

16

Heldag

Omsorgsnämnden

15

13.00

Räddningsnämnden

---

---

Tekniska nämnden

30

13.00

Valnämnden

14

13.00

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

23

13.00

 

Juni

Möteskalender för juni

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

18

Heldag

Kommunstyrelsen

12

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 5

10.00

Kommunstyrelsens personalutskott

3

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

19

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

11

Heldag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

4

08.30

Byggnadsnämnden

19

13.00

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

19

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

---

---

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

27

13.00

Omsorgsnämnden

19

13.00

Räddningsnämnden

5

09.00

Tekniska nämnden

19

Heldag

Valnämnden

4
12

13.00
Heldag

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

12

13.30

Överförmyndarnämnden

13

13.00

 

Juli

Möteskalender för juli

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

---

---

Kommunstyrelsen

---

---

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

---

Kommunstyrelsens personalutskott

---

---

Arbete och välfärdsnämnden

---

---

Barn- och utbildningsnämnden

---

---

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

---

---

Byggnadsnämnden

---

---

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

---

---

Kultur- och fritidsnämnden

---

---

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

---

---

Omsorgsnämnden

---

---

Räddningsnämnden

---

---

Tekniska nämnden

---

---

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

18

13.00

 

Augusti

Möteskalender för augusti

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

---

---

Kommunstyrelsen

28

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 21
Informationsmöte: 21

10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott

---

---

Arbete och välfärdsnämnden

29

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

---

---

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

---

---

Byggnadsnämnden

27

13.00

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

21

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

---

---

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

---

---

Omsorgsnämnden

---

---

Räddningsnämnden

------

Tekniska nämnden

29

13.00

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

22

13.00

 

September

Möteskalender för september

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

10

13.00

Kommunstyrelsen

25

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöte:
4
18

10.00


10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott

16

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

26

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

23

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

16

08.30

Byggnadsnämnden

24

13.00

Gemensamma nämnden

26

14.00

Kommunrevisionen

18

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

12

Heldag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5

13.00

Omsorgsnämnden

11

Heldag

Räddningsnämnden

11

09.00

Tekniska nämnden

24

Heldag

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

19

13.00

 

Oktober

Möteskalender för oktober

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

8

13.00

Kommunstyrelsen

23

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 9, 16
Informationsmöte:
2
16
30

10.00


10.00
13.30
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott

14

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

24

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

29

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

22

08.30

Byggnadsnämnden

22

Heldag

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

2

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

24

13.00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17

Heldag

Omsorgsnämnden

23

13.00

Räddningsnämnden

16

09.00

Tekniska nämnden

24

13.00

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

9

13.30

Överförmyndarnämnden

17

13.00

 

November

Möteskalender för november

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

12

13.00

Kommunstyrelsen

20

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 6, 13
Informationsmöte:
13
27

10.00


13.30
10.00

Kommunstyrelsens personalutskott

11

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

21

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

26

14.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

19

08.30

Byggnadsnämnden

19

13.00

Gemensamma nämnden

21

14.00

Kommunrevisionen

13

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

---

---

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

21

13.00

Omsorgsnämnden

13

13.00

Räddningsnämnden

6

09.00

Tekniska nämnden

21

13.00

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

---

---

Överförmyndarnämnden

14

13.00

 

December

Möteskalender för december

Nämnd

Datum

Tid

Kommunfullmäktige

10

13.00

Kommunstyrelsen

18

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 4, 11
Informationsmöte:
11

10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott

9

08.30

Arbete och välfärdsnämnden

17

13.00

Barn- och utbildningsnämnden

9

Heldag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2

08.30

Byggnadsnämnden

17

13.00

Gemensamma nämnden

---

---

Kommunrevisionen

11

08.30

Kultur- och fritidsnämnden

5

13.00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

19

Heldag

Omsorgsnämnden

11

13.00

Räddningsnämnden

4

09.00

Tekniska nämnden

19

13.00

Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

4

13.30

Överförmyndarnämnden

12

13.00

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?