Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott behandlar ärenden som rör insatser för barn och vuxna som behöver stöd eller vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare) och Socialtjänstlagen.

Vilka ärenden myndighetsutskott har rätt att besluta om framgår av arbete och välfärdsnämndens delegationsordning.

Ledamöter och ersättare

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll