Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör stöd och hjälp till barn och unga, ekonomiskt bistånd och stöd till familjer, arbete och sysselsättning.

Vi ansvarar för att förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället. Detta gör vi främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Allt arbete utgår från kommunfullmäktiges fastställda mål.

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Kallelser, protokoll och styrdokument

Klicka på respektive rubrik för att ta del av Arbete och välfärdsnämndens kallelser, protokoll och styrdokument.

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Ledamöter och ersättare

I nämnden finns 15 ledamöter och 8 ersättare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?