God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man, förvaltare eller förmyndare se till att vardagen fungerar.

Vanliga frågor

 • Vad är en god man?

  En god man utses för att hjälpa eller ta ansvar för en vuxen person  som inte klarar av att bevaka sin egen rätt, ta hand om sig själv eller ansvara för sin egendom. Den vuxne personen kallas för huvudman. Den vuxne personen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, har full förfoganderätt över sina konton och får ingå avtal.

  Ha en god man eller förvaltare

 • Vad är en förvaltare?

  En förvaltare tar ansvar för en vuxen person  som inte klarar av att bevaka sin rätt, sörja för sin person eller ansvara för sin egendom. Den vuxne kallas för huvudman. Den vuxne saknar då rättslig förmåga inom vissa områden. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och används när en god man inte är tillräcklig hjälp.

  Vem kan få en förvaltare

 • Vad är en förmyndare?

  Alla barn under 18 år ska ha en förmyndare. I de allra flesta fallen är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare för sina barn. Förmyndare företräder barnet när det gäller ekonomiska frågor. Ibland måste förmyndaren ha kontakt med överförmyndaren. Det finns också tillfällen då barn måste ha en särskild förmyndare.

   Förmyndare

  Ensamkommande barn

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.