Fyrverkerier mot mörk himmel.

Det är endast tillåtet att skjuta fyrverkerier på offentlig plats utan polisens tillstånd mellan klockan 18 på nyårsafton och klockan 02 på nyårsdagen. För att använda fyrverkerier ska du vara minst 18 år, nykter och följa bruksanvisningen.

Många känner inte till vilken kraft som finns i fyrverkeripjäser. En felaktigt hanterad pjäs kan innebära stora risker för människor och egendom. Om du dessutom är onykter, ökar olycksrisken betydligt. För att köpa, äga eller hantera fyrverkerier ska du vara 18 år.

Tillstånd

Om du ska skjuta fyrverkerier på allmän plats i Kristianstads kommun krävs alltid tillstånd av polisen förutom mellan klockan 18 på nyårsafton till klockan 02 på nyårsdagens morgon. Det är alltid förbjudet att skjuta fyrverkerier på Centralsjukhusets, CSK:s, område och på offentlig plats inomhus.

Om du vill använda fyrverkerier vid annan tid, ska du kontakta polisen och söka tillstånd. Du hittar länken nedan.

Säkerhet

  • Var rädd om dig! Håll avstånd till fyrverkeripjäserna.
    När du avfyrar dem – använd skyddsglasögon och var nykter.
  • Var rädd om dina och andras barn och ungdomar! Fyrverkerier får inte säljas till personer under 18 år och de får heller inte använda dem. Att sälja till underåriga eller att langa fyrverkerier till barn kan ge böter eller fängelse.
  • Visa hänsyn! Både mot medmänniskor och djur.

Försäljning av fyrverkerier

Den som vill sälja fyrverkeriermåste enligt lag ha tillstånd. Detta tillstånd ska sökas hos Räddningstjänsten. Läs mer brandfarliga, explosiva varor via länken.

Vanliga frågor

Går det att införa totalförbud mot fyrverkerier?

Kommunen har rätt att lägga vissa begränsningar för hur fyrverkerier får användas och det har vi gjort genom att bara tillåta fyrverkerier under nyårsafton. Vi har dock inte rätt att införa totalförbud. Detta styrs i ordningslagen.

Finns det kommuner som infört totalförbud mot fyrverkerier?

Det finns kommuner som har försökt att införa totalt fyrverkeriförbud. Men de besluten överklagades av kommuninvånare och förvaltningsrätten kom fram till att en kommun inte har rätt att inför sådana beslut. Därför upphävdes förbuden.

Varför är fyrverkeri tillåtet just kl. 18-02 på nyårsafton?

Det är tiden som är beslutad enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Det är tider som ansetts vara rimliga att alla borde kunna följa. En kompromiss mellan förespråkarna och motståndarna.

Vad gör jag om det skjuts fyrverkerier vid annan tidpunkt?

Du anmäler till polisen om någon skjuter fyrverkerier på annan tid och du misstänker att det saknas tillstånd.

Vad menas med offentlig plats?

Offentliga platser kallas områden som alla människor har tillträde till och som är avsedda för gemensamma ändamål.

Det kan till exempel vara:

  • allmänna vägar
  • gator
  • torg
  • parker eller grönområden.

Ibland kallas offentliga platser även allmän plats.

Kan kommunen ordna ett gemensamt nyårsfyrverkeri?

Kommunen har en mycket restriktiv hållning till fyrverkerier och vill inte lägga skattemedel på detta. Det är givetvis möjligt för privata aktörer eller föreningar att gå samman och göra något gemensamt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?