Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Vi möter ungdomar varje dag och arbetar med att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa.
Vi möter ungdomar varje dag och arbetar med att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa.

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar uppsökande med ungdomar 12-18 år och deras föräldrar samt drogförebyggande med ungdomar upp till 25 år. Syftet är att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa. Vi som arbetar i Fältgruppen är socionomer och vi lyder under sekretess.

För många ungdomar och föräldrar i Kristianstads kommun är Fältgruppen, och våra ”fältare”, välkänd. Fältgruppen besöker skolor, du kan möta "fältare" på stan kvällar och helger och vi arrangerar samtalsgrupper för föräldrar. 

Vårt viktigaste redskap är relationen till ungdomarna och vårt arbete bygger på frivillighet och förtroende.

Fältgruppen är en del av socialtjänsten. Utifrån vad vi ser i vårt uppsökande arbete gör vi insatser på olika nivåer.

Kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger. Vi besöker också kommunens skolor.
Kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger. Vi besöker också kommunens skolor.

 

På strukturell nivå

Vi arbetar uppsökande och relationsskapande. Vi är tillgängliga för ungdomar och personal på skolor. Vi arbetar på samma sätt även ute i kommunens områden, på stan och vid olika ungdomsarrangemang.

Vi samverkar med många personer och myndigheter för att få en helhetsbild av ungdomars situation och vilka resurser som finns.

På gruppnivå

På gruppnivå erbjuder vi föräldrar föräldragrupp. Gruppen riktar sig till dig som har barn mellan 12 och 18 år och som vill ha lite nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som tonårsförälder och att stärka relationerna i din familj.

Metoden som vi använder är COPE, som är en vetenskaplig och utvärderad metod från Kanada. Gruppen riktar sig till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sitt/sina barn.

På individnivå

En del ungdomar behöver i perioder mer stöd och då har vi möjlighet att träffa dem regelbundet som en individuell kontakt.

I fältgruppen ingår också Uppsökande narkotikateamet, UNT, som jobbar med ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Ungdomar kan vid behov genomgå Haschavvänjningsprogram. Om du har frågor kring missbruk får du gärna kontakta oss.

Om du är ung och mår dåligt, eller är orolig för någon i din omgivning, då kan du kontakta oss. Vi har tystnadsplikt. Vi erbjuder också rådgivning och stöd till föräldrar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.