Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka. Från trygghetspunkterna går det också att larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Trygghetspunkterna ansvarar för information och trygghet för de som bor eller befinner sig inom ett visst geografiskt område i samband med större räddningsinsatser, kriser eller störning i samhällsfunktioner. Kommunens krisledning ser till att trygghetspunkterna får aktuell information. Och på samma sätt ser trygghetspunkterna till att rapportera tillbaka det aktuella läget till krisledningen.

Vid en trygghetspunkt får du aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka. Från trygghetspunkten kan du larma polis, ambulans och räddningstjänst.

I Kristianstads kommun finns cirka 30 trygghetspunkter. Av de kan 15 hållas öppna samtidigt. Varje trygghetspunkt är knutet till ett geografiskt område. De flesta trygghetspunkterna finns i Svenska Kyrkans församlingshem. 

Här finns din trygghetspunkt

 • Degeberga: Degeberga församlingshem, Skaddevägen 8
 • Djurröd: Djurröd församlingshem, Djurröds byaväg
 • Fjälkinge: Fjälkinge församlingshem, Riddaregatan 13
 • Gärds Köpinge: Köpinge församlingshem, Fredrik Bremers väg 104
 • Kiaby: Kiaby församlingshem, Barumsvägen 
 • Kristianstad: Kristianstads församlingshem, Hertig Carls gata 3
 • Norra Åsum: Vilans församlingshem, Genvägen 14
 • Nosaby: Församlingsgården, Nosabyvägen 246
 • Nymö: Nymö församlingshem, Möllehusvägen
 • Oppmanna: Oppmanna församlingshem, Oppmanna Kyrkoväg 3
 • Rinkaby: Rinkaby församlingshem, Eva Waldemarssons väg 4
 • Skepparslöv: Skepparslöv församlingshem, Ekebergsvägen 181
 • Tollarp och Sätaröd: Västra Vrams församlingshem, Vrams bygata 3
 • Trolle-Ljungby: Trolle-Ljungby församlingshem, Trolle Ljungbyvägen
 • Träne: Träne församlingshem, Träne Byväg 130 
 • Viby: Viby församlingshem, Almgrens väg 
 • Vånga: Vånga församlingshem, Näsumsvägen 164
 • : Vä församlingshem, Kung Valdemars väg 17
 • Yngsjö: Yngsjö församlingshem, Yngsjövägen
 • Åhus: Åhus församlingshem, Companiegatan 2A
 • Österslöv: Gamla prästgården, Biskop Nils väg 1
 • Österäng: Österängs församlingshem, Sjövägen 29

Planerade trygghetspunkter

Kommunen förbereder också för trygghetspunkter på följande orter:

 • Arkelstorp
 • Balsby
 • Everöd
 • Furuboda
 • Färlöv (även trygghetspunkt för Rickarum och Äsphult)
 • Huaröd
 • Ivö 
 • Linderöd
 • Lyngsjö
 • Maglehem (även trygghetspunkt för Hörröd och Olseröd)
 • Mjönäs
 • Vittskövle
 • Önnestad
 • Östra Sönnarslöv 

Bemanning

På trygghetspunkterna finns personal från Frivilliga resursgrupp, FRG, som leds av kommunens krisledningsorganisation. Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och har övat för uppgiften. En viktig uppgift för gruppen är att ge medmänskligt stöd till de drabbade. Om du är intresserad av att delta i en frivillig resursgrupp ska du kontakta Kristianstads Civilförsvarsförening.

Nödradio

Vid trygghetspunkten finns det en kommunikationsradio som komplement till befintlig telefon. Nödradion har alltid förbindelse med kommunens larmcentral/SOS, även om till exempel strömmen har gått.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.