Elavbrott, Styrel

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

Underlaget tas fram genom samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag.

Planering för att kunna prioritera

De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet.

Exempel på verksamheter:

  • akutsjukvård
  • vårdcentraler med akutsjukvård
  • servicehus, äldreboenden
  • räddnings- och larmtjänst
  • vattenförsörjning
  • avloppssystemet
  • elektronisk kommunikation.

Styrel, inriktning för prioritering av användare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vem ansvarar för vad?

Energimyndigheten ansvarar för Styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.