Specialkost

En del barn och elever behöver anpassad kost, till exempel vid födoämneskänslighet. Då ska intyg från vårdnadsgivare lämnas till förskolan eller skolan.

I förskola och skola har barn och elever rätt till anpassad kost eller anpassad matsedel om kriterierna angivna i ”Rutin angående intyg avseende anpassad kost och anpassad matsedel" uppfylls.

Anpassad kost 

Med anpassad kost menas att kosten på något sätt anpassas utifrån elevens specifika behov exempelvis att eleven serveras maträtter från matsedeln helt fri från komjölksprotein alternativt gluten eller att eleven serveras maträtter från matsedeln som blivit fettberikade.

Barn i förskolan och elever i skolan har rätt till anpassad kost vid:

 • Födoämnesöverkänslighet/allergi
 • Laktosintolerans
 • Allvarlig somatisk sjukdom

Anpassad matsedel

Med anpassad matsedel menas att matsedeln anpassats utifrån elevens specifika behov, exempelvis att eleven serveras ett begränsat antal maträtter som valts ut från matsedeln. Både anpassad kost och anpassad matsedel kräver intyg.

Barn i förskola och elever i skolan har rätt till anpassad matsedel vid:

 • Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt ätande i kombination med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Allvarlig somatisk sjukdom

I våra rutiner angående intyg avseende anpassad kost kan du läsa mer. Rutinerna  finns under dokument.  

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.