Specialkost

En del barn och elever behöver specialkost. Då ska intyg från vårdnadsgivare lämnas till förskolan eller skolan.

Allergikost

De barn som har matallergier och behöver annan kost ska lämna intyg. 

För att få specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare eller dietist. Vad gäller laktosintolerans för skolbarn, skriver föräldrarna intyget själva. Nytt intyg ska lämnas årligen.  

Vilket intyg ska användas?

Intyget som ska användas heter "Intyg vid födoämnesöverkänslighet" och är framtaget av allergikommittén för födoämnesöverkänslighet i Kristianstads kommun. Intyget finns i barnklinikens journalsystem.

Alla barns allergier följs upp av barnläkare med ett till två års intervall. Vid behov utfärdas nytt intyg. Intyg för celiaki, intolerans mot gluten, är livslångt. Vårdnadshavare får intyget och lämnar det till skolsköterska eller förskolechef som vidarebefordrar intyget enligt en distributionslista som rektor eller förskolechef ansvarar för att upprätta.

Rektor och förskolechef är ansvariga för att det finns rutiner så att alla berörda i verksamheten får information.

Barn och elever i behov av annan specialkost

Ibland händer det att barn och elever behöver specialkost av andra orsaker. Skäl för annan kost kan vara följande:

 • Vid påverkad tillväxt där bedömningen är gjord av läkare/dietist.
 • Barn som utreds för eller har diagnosen autism eller autismliknande tillstånd där matsituationen leder till svårigheter.
 • Barn med andra typer av matsvårigheter.

Intyg för barn och elever i behov av annan specialkost

Intyget ska innehålla:

 • Anledning
 • Allmänna kostrekommendationer formulerade så att kostenheten tillsammans med familjen kan specificera dessa.

Intyget utfärdas av skolläkare, barnläkare, dietist eller skolsköterska.

Intyget varar max ett år, men i vanliga fall sex månader. I slutet av varje termin bör skolsköterska stämma av med kostenheten om specialkosten har fungerat.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.