Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Här hittar du styrdokumenten för våra respektive nämnder. Klicka på mapparna för att fälla ut dokumenten. Dokument som gäller för hela kommunen antas oftast av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Arbete- och välfärdsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Omsorgsnämnden

Räddningsnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?