Nätverk och projekt

Vi stödjer näringslivet i Kristianstads kommun genom olika aktiviteter och nätverk. Här får du tips om organisationer och nätverk som kan vara till nytta för din verksamhet. Här kan du också läsa om aktuella projekt.

Träffa andra företagare

Vi har regelbundna träffar där du möter företagare, politiker och tjänstemän. Där ges information om aktuella frågor. Vid dessa möten berättar vi bland annat om upphandlingar, bygglov, serveringstillstånd och aktuella evenemang eller händelser. Du hittar information här:

Kristianstads kommun delar ut priset Årets guldambassadör på den stora Guldjubelgalan.

Näringslivsråd

För att förstärka det positiva samarbetsklimatet mellan Kristianstads kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet finns ett näringslivsråd.

Aktuella projekt

Sommarföretag

Kristianstads kommun genomför även 2024 projektet Sommarföretag, där vi tillsammans med kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Osby och Östra Göinge erbjuder ungdomar födda 2008 - 2010 de bästa förutsättningarna för att prova hur det är att vara egenföretagare.

Vi arbetar för att förbättra och förenkla för våra företag. Tillsammans med övriga kommuner inom samarbetet Skåne Nordost genomför vi insatser kopplat till SKL:s koncept Förenkla helt enkelt.

Nätverk

Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i samarbetet Greater Copenhagen som stöttar hållbar utveckling och har som syfte att öka sysselsättningen i Öresundsregionen.

Skåne Nordost

Vi samarbetar med kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Osby och Östra Göinge inom samarbetet Skåne Nordost. Syftet är att förstärka nordöstra Skånes förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Arbetet är långsiktigt och syftar till att stärka näringslivets kompetensförsörjning samt medskapande av mötesplatser och innovationsmiljöer där företag kan växa och utvecklas.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?