Två personer sitter och samtalar på ett möte med representanter från näringslivet.

Tillväxt, tanke och trivsel är ledorden i kommunens väg framåt mot Vision 2030, och i det arbetet är ett gott företagsklimat viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla vår service så det ska fungera så smidigt som möjligt för företagen att ha med kommunen att göra.

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet och NKI

I slutet av april varje år presenterar SKR, Sveriges kommuner och regioner, sin årliga mätning Insikt om öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna och sitt nöjd-kund-index, den så kallade NKI-mätningen. I den bedömer företag som har haft ett ärende hos kommunen hur kontakten och servicen har varit. NKI mäter sex områden: tillgänglighet, information, bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Kristianstads kommun har som ambition att lägga till ytterligare kategori, upphandling, inför kommande undersökning.

Kommunens resultat

Kristianstads resultat för mätåret 2022 gick upp från index 76 till 78, vilket är ett bra resultat och betecknas som ett högt mätvärde. Det genomsnittliga resultatet för Sveriges kommuner är 75 och för Skånes 74. Mätningarna vad gäller kommunens attityd och engagemang gentemot näringslivet har ökat med imponerande 27 punkter på årets ranking.

Svenskt Näringslivs attitydundersökning och ranking

I maj varje år presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av sin attitydundersökning. I attitydundersökningen tillfrågas ett antal slumpmässigt valda medlemsföretag om sin attityd till kommunen, oavsett om de har haft kontakt med kommunen eller ej. Enkäten går ut till ungefär 400 medlemsföretag och ungefär 200 brukar svara. På hösten presenteras sedan näringslivsrankingen. Då tillkännages det på vilken plats Kristianstads kommun kommer bland Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger på de enkätsvar som presenterats i maj. Rankingen brukar få stort genomslag i media.

Båda undersökningsresultaten är viktiga temperaturmätare på den service vi ger näringslivet och ligger till grund för hur kommunen sedan arbetar vidare med att utveckla näringslivsklimatet.

Tyck till om företagsklimatet

Vi vill veta vad du som företagare tycker om företagsklimatet i Kristianstads kommun. Skriv gärna tankar och synpunkter i formuläret nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?