Näringslivsprogram 2024

​Som ett led i att stärka företagsklimatet i Kristianstads kommun kommer ett samlat näringslivsprogram att tas fram för kommunkoncernen.

​Näringslivsprogrammet ska vara ett strategiskt dokument med syfte att lägga fast en gemensam riktning för kommunens näringslivsfrågor. Programmet ska bidra till att skapa helhetssyn och främja ett effektivt arbete med frågorna inom kommunkoncernen. Programmet tydliggör den samlade politiska viljeinriktningen och blir ett komplement till kommunens övriga styrdokument. Kristianstads kommuns kommande näringslivsprogram ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagandet.

I framtagandet av näringslivsprogrammet vill vi därför skapa en dialog med er företagare. Vi behöver er input! Under våren 2024 kommer företagare därför att på olika sätt bjudas in till dialog om detta program. Den 25 januari och den 25 mars 2024 klockan 11:30 - 13:30 genomfördes dialogluncher med företagare och organisationer i Rådhus Skåne.

Tack all ni företagare som bidrar till processen med att ta fram det kommande näringslivsprogrammet. Nedan finns ett formulär där du digitalt kan komma in med sina synpunkter kopplat till ett antal ämnesområden. Dina svar hanteras helt anonymt.

Om du vill få information från oss inom vårt arbete med att ta fram näringslivsprogrammet följ oss gärna på sociala medier och via vårt nyhetsbrev.

Påverka programmet genom att skicka inspel!
Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?