Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla för våra företag. Tillsammans med övriga kommuner inom samarbetet Skåne Nordost genomför vi insatser kopplat till SKL:s koncept Förenkla helt enkelt.

Politiker och tjänstemän i de sex kommunerna får inspiration och utbildning med fokus på att kunna erbjuda företag god service och ett enkelt förfarande.

I vår kommun arbetar idag alla verksamhetsområden med att förenkla för företagarna.

Löpande Insikt

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som Kristianstads kommun deltar i.

En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultatet för Kristianstads kommmun går ständigt uppåt och ligger högre än Sverigesnittet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll