Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för dagens företagare. Kompetensförsörjning är arbetet med att säkerställa att företaget har rätt kompetens – på kort och lång sikt.

Tack till alla utställare som deltog på jobbmässan den 5 mars 2024

Nästan 900 personer och 17 utställare. Det blev så lyckat! Jobbmässan genomfördes i samverkan med Arbetsförmedlingen. Vi hoppas att ni vill avsätta tid till att svara på vår utvärdering.

Utbildningsanordnare

Kristianstads kommun samarbetar med olika utbildningsanordnare. Nedan finner du några utbildningsanordnare:

Jobbspår

Jobbspår är en kombination av utbildning och praktik med utgångspunkt i företagets behov av kompetens. Du som arbetsgivare är med och väljer innehållet i utbildningen och är delaktig i urvalet av kandidater. Jobbspår är ett samarbete mellan Kristianstads kommun, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Framtidsmässan

Som företagare kan du ställa ut på framtidsmässan för att träffa din framtida personal. Framtidsmässan är en årlig utbildnings- och arbetsmarknadsmässa som riktar sig till högstadieelever och gymnasieelever från nordöstra Skåne, Högskolan Kristianstads studenter samt unga arbetssökande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?