Nagham Khawwas arbetar som stödassistent på LSS-boende i Kristianstads kommun.

Flerspråkig, uppvuxen med en mamma inom vården och som storasyster till en stor skara småsyskon; Naghams livserfarenheter och färdigheter är värdefulla på Fjälketorps gruppbostad.

Att arbeta med och för andra människor har alltid varit självklart för Nagham Khawwas. Sedan ett par månader tillbaka är hon anställd på Fjälketorps gruppbostad som stödassistent och har tidigare arbetat på bland annat de­menscentrum Charlottesborg och Mäster Jörgens LSS-bostad.

Att hon är en viktig och kom­petent kollega på sin arbets­plats blev tydligt när hennes chef på Mäster Jörgens en dag kom med ett förslag – att hon skulle söka ny anställning. Chefen skulle ta över på Fjäl­ketorp och ville att Nagham skulle följa med.
– Att våga byta arbetsplats har utvecklat mig mycket, säger Nagham.

Att kunna prata lätt och ledigt med kunder som har arabiska som modersmål stär­ker relationen.Nagham Khawwas

Viktigt att hitta ro

Nagham talar svenska, arabis­ka och engelska och i sitt yrke får hon nytta av sina språkkun­skaper. Att kunna prata lätt och ledigt med kunder som har arabiska som modersmål stär­ker relationen, upplever hon. En av de kunder hon möter dagligen talar endast arabiska.
– Vi har en så fin relation.

Hon arbetar tvåskift, förmid­dag eller eftermiddag, och får göra en rad olika uppgifter un­der dagen. Det är exempelvis aktiviteter som bowling och målning, personhygien, TV-häng i samlingsrummet och matlagning. Uppgifterna har oftast specifika tider och kun­derna på gruppboendet upp­skattar rutinerna.
– Många kan inte klockan men vet ändå att 15.00 är fika!

Efter jobbet är det viktigt för Nagham att hitta tid för sig själv. Hon möter dagligen kun­der som har trauman och diag­noser som hon får ta del av på olika sätt, så efter jobbet prio­riterar hon att ta hand om sin kropp och sitt sinne. Det kan vara att ta en längre väg hem med bilen, känna brisen på Furuboda havsbad eller ta sig till badhuset och simma några längder.

Husdrömmar

En av Naghams största dröm­mar är att skaffa ett hus på landet med någon hon tycker om. Huset ska ha en stor träd­gård och plats för massor av djur. Men hur tänker hon kring egna barn efter att ha växt upp i en stor familj?
– Max ett barn, skrattar Nag­ham.

Till hösten planerar hon att läsa till socionom och i framti­den är siktet inställt på att bli platsansvarig eller chef på någon form av vård- och omsorgsboende.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?