Hanna, utvecklingssamordnare

Hanna Kuhlay är utvecklingssamordnare inom besöksnäring i Kristianstads kommun. Foto: Bravissimo. Bilden är tagen för medarbetarporträtt i Uppslaget juni 2023 samt publicering medarbetare på kristianstad.se samt i sociala medier

Förr gick alla till turistbyrån för att hitta information om en plats. Nu söker turisterna på andra sätt och turistbyråerna stängde 2018. För Hanna Kuhlau har jobbet med besöksnäringen förändrats, men hon tycker det är i en positiv riktning.

– Människor har ändrat sitt be­teende när teknik och hållbar­het i samhället har blivit mer viktigt. Förr mötte turistvär­dinnor besökarna i turistbyrån. Nu försöker vi underlätta för dem som googlar information och tittar på marknadsföring digitalt, säger Hanna Kuhlau, som har titeln utvecklingssam­ordnare med fokus på besök­snäringen.

Vi jobbar för att inspirera människor till att besöka oss här i Kristianstad. Det är ett fritt och kreativt yrke och vi har förmånen att kunna testa oss fram till det som funkar bäst.

Hanna Kuhlau

Utvecklande yrke

Hanna Kuhlau har arbetat inom turismnäringen i Kristi­anstad sedan 2006. Hon är själv uppvuxen här och brinner för de upplevelser som kom­munen har att erbjuda.

– Vi jobbar för att inspirera människor till att besöka oss här i Kristianstad. Det är ett fritt och kreativt yrke och vi har förmånen att kunna testa oss fram till det som funkar bäst, säger Hanna Kuhlau.

Hon är en av fyra personer som arbetar med turism på kommunledningskontorets ut­vecklingsenhet. Inför somma­ren har de sin högsäsong. Under sommaren fungerar kommu­nens medborgarcenter delvis som en turistinformation.

– Tillsammans strävar vi efter att ge besökare som kom­mer till vår destination ett värdskap i världsklass.

Yrket handlar inte bara om att öppna besökarnas ögon för att det i vårt område finns en fantastisk miljö och sevärd-heter, utan också om att skapa en känsla av gemenskap och upplevelse av hållbarhet i sam­råd med traktens företag.

– Det gör vi genom att erbju­da hållbara alternativ och er­bjuda aktiviteter som främjar miljömedvetenhet och respekt för naturen. Genom att integre­ra hållbarhet i alla aspekter av vår destination, inklusive boende, restauranger och fri­tidsaktiviteter, kan vi skapa en helhetsupplevelse som impo­nerar på våra besökare. En nöjd besökare är mer benägen att komma tillbaka och sprida positiva erfarenheter till sin familj och vänner, säger Hanna Kuhlau.

Nya cykelleder

Under pandemin ökade intres­set för både cykling och vand­ring. Stora delar av vår natur­sköna omgivning upplevs också bäst på cykel. En stor satsning har genomförts och den 3 juni invigdes tre regiona­la cykelleder med sträckor i vår kommun: Kristianstad-Ängel­holm, Kristianstad-Lomma och Ystad-Båstad. Cykellederna innehåller olika underlag som landsväg, banvall och separata cykelbanor. I Hannas yrkesroll ingår att tillsammans med fö­retag i besöksnäringen skapa attraktiva leder med gott om service och upplevelser.

Upplev Kristianstad och Åhus med omnejd

Vill du ha fler tips på vad du kan se och göra? Läs mer via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?