Medarbetare i Kristianstads kommun.

Som medarbetare hos Kristianstads kommun kan du ta del av ett flera förmåner. En del av förmånerna är unika för oss och en del regleras i kollektivavtalet.

Förmåner som är speciella för Kristianstad

Flextid

För medarbetare med kontorsarbetstid är det möjligt att ha flexibel arbetstid.

Heltid för alla

Medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid. Om du vill jobba deltid är det en möjlighet.

Extra lediga dagar

Medarbetare har möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Då får du, utöver dina ordinarie semesterdagar, ytterligare fyra eller fem extra lediga dagar. Antalet beror på din ålder.

Friskvårdsbidrag

Medarbetare erbjuds en friskvårdssubvention på 1 500 kronor per år.

Rökfri arbetstid

Medarbetarnas arbetstid är rökfri. Det innebär att vi inte går ifrån och röker under den arbetstid vi får betalt för.

Aktiva personalföreningar

Vi har två aktiva personalföreningar. KKKonst som är en av Sveriges största konstföreningar och Karisma som erbjuder roliga sociala aktiviteter för en billig peng. Läs mer via länkarna nedan.

Förmåner som regleras i kollektivavtalet

Semester

Som medarbetare har du 25 semesterdagar per år, vilket motsvarar fem veckors ledighet. Från och med det år du fyller 40 år har du 31 semesterdagar och från och med det år du fyller 50 år har du 32 semesterdagar.

Lön och ersättningar

Din lön sätts individuellt och ses i regel över en gång om året vid löneöversyn.Är du anställd för minst tre månader i sträck och jobbar minst 40 procent får du lönen utbetald redan samma månad du arbetat.

Utöver lön och eventuella ersättningar (som exempelvis övertid, obekväm arbetstid) kan du även få ekonomisk ersättning för färdtid och kostnader du fått i samband med arbetsresor.

Föräldrapenningtillägg

Tillägget motsvarar 10 procent av din lön och betalas ut under 180 dagar fram till barnet är två år. Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad från din arbetsgivare – så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel. Föräldrapenningen, föräldrapenningtillägget och föräldralönen tillsammans ger en ersättning under din föräldraledighet som motsvarar ungefär 90 procent av din lön.

Om du blir sjuk eller skadad

Du har sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, grupplivförsäkring och tjänstereseförsäkring. Exempelvis har du kompletterande ersättningar efter en sjuklöneperiod och du har ersättning till dina anhöriga vid dödsfall.

Utvecklas i yrkeslivet

Du har stöd från Omställningsfonden för att utvecklas i ditt jobb eller ta nästa steg i karriären genom studier. Och om du skulle bli arbetslös kan du få hjälp med att hitta ett nytt jobb och få ekonomisk ersättning.

Tjänstepension

Att tjäna in till tjänstepension har stor betydelse för hur mycket pengar du får som pensionär.Om du är född 1985 och tidigare har du en tjänstepension reglerad av kollektivavtalet KAP-KL. Om du är född 1986 eller senare har du en tjänstepension reglerad av kollektivavtalet AKAP-KL.

Kollektivavtal och försäkringar

Medarbetarna är knutna till kollektivavtal och är försäkrade. Medarbetarna har sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, grupplivförsäkring, tjänstereseförsäkring och omställningsavtal.

Säg hej till ditt kollektivavtal

Broschyr om de viktigaste förmånerna du har som anställd i en kommun, som semester, lön, ledighet och pension hittar du via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?