Hanna Isero är kommunarkivarie i Kristianstads kommun

”Det är jätteroligt att få kontakt med människor och kunna hjälpa dem att hitta det de letar efter. Att kunna säga: ”Titta här vad jag har om din farfar”, det känns väldigt kul!” säger Hanna Isero.

Hanna Isero är historiker i grunden och arbetar som arkivarie i Kristianstads kom­munarkiv. I arkivet finns hand­lingar från kommunala verk­samheter och föreningar från och med 1862, då Kristianstads kommun bestod av 48 mindre kommuner. Totalt finns det idag 35 000 volymer pappers­handlingar och runt 180 000 filer i e-arkivet.

– Jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med historia och här kommer man så nära historien och det som har varit. Som arkivarie behöver man vara nyfiken och vilja förstå, för det är ett detektivarbete att lista ut vad som hänt när det finns luckor i de handlingar vi har, säger Hanna Isero.

Om 50 år kom­mer något som du skapar i dag att bli väldigt spännande för någon annan.Hanna Isero

Ordning i arkivet

Som kommunarkivarie an­svarar hon för att tillgängliggö­ra den information som arkivet har, vilket innebär mycket kon­takt med människor via mejl, e-tjänst och telefon. Hon åker också ut till förvaltningar för att informera om arbetet på kommunarkivet och hålla utbildning i vad det innebär att ha ett arkiv i en förvaltning. En annan del av arbetet är att organisera, ordna och förteckna de handlingar som kommer in.

– Varje gång vi får in nya handlingar blir jag glad och tänker, ”Oh, vad är det här? Och hur ska jag få ordning på detta?” Jag tycker om att skapa ordning i det som kan vara ett kaos. Det är alltid spännande att få åka ut och träffa folk också. De är ett varierande jobb, alla dagar ser väldigt olika ut, säger Hanna Isero.

Visa upp det som finns

I hennes arbetsuppgifter ingår även att ta hand om kommunarkivets instagram­konto, samt att planera utställ­ningar. Varje år uppmärksammas vad som finns i våra arkiv på Arkivens Dag den 11 no­vember, Ett år visades handritade kommunvapen och kommuners och företags loggor genom tiden.

– Vi har så mycket fint att visa upp! Vi har till exempel hittat fantastiska krumelurer och karikatyrer som en stads­ombudsman har suttit och ritat under sina jobbmöten. De är otroliga!

Lämna in material

Hon tipsar om att man gärna får kontakta kommunarkivet om man har något liggande hemma som rör Kristianstads­traktens historia.

– En gång fick vi ett fotoalbum från 20–50-talet. Det är helt underbart! Om 50 år kom­mer något som du skapar i dag att bli väldigt spännande för någon annan. Vi är här för att bevara Kristianstads gemen­samma minne.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?