Mario, planeringsingenjör

Mario Palacios är planeringsingenjör på VA.

Mario Palacios, en erfaren planeringsingenjör inom vatten- och avloppsbranschen, har funnit sitt andra hem i det något kyligare klimatet här i Sverige.

Efter att ha bytt Mallorcas soliga stränder mot Kristianstads utmanande vattenförvaltning, har Mario tillsammans med sitt team blivit en viktig aktör i att säkerställa hållbarheten och klimatanpassningen för regionens vattentillgångar.

– Jag har alltid tyckt att vatten-och avloppsförsörjning varit spännande. I perioder med mycket regn blir det extra tyd­ligt hur viktigt det är med kli­matanpassning och att rätt krav ställs från början i nya områden som kommer att byg­gas, exempelvis i Härlöv och Hammar som jag varit involve­rad i. Här i Kristianstad behö­ver vi hela tiden söka nya möj­ligheter för att dämpa vatten och infiltrerar det tillbaka i marken så tidigt som möjligt, säger Mario Palacios.

– Jag har alltid tyckt att vatten-och avloppsförsörjning varit spännande. I perioder med mycket regn blir det extra tyd­ligt hur viktigt det är med kli­matanpassning.

Mario Palacios

Långsiktigt arbete med hållbarhet

I Spanien började Mario Pa­lacios sin yrkesverksamma karriär som konsult, bland an­nat med vattenfrågor, men menar att det i Sverige arbetas mycket bredare med VA-frågor och det passar honom bättre.

– På Mallorca var det mer fokus på att hantera skyfall och rådgöra om riskhantering un­der bygglovsprocessen. Här i Sverige tar vi beslut mer utifrån ett samhällsperspektiv med långsiktighet och hållbarhet som komponenter. Och det är av betydelse för att skapa något bra i nutid men framför allt för framtiden, säger Mario Palacios

Stortrivs på jobbet

Sedan våren 2023 arbetar Mario som planeringsingenjör på VA-enheten på kommunens tekniska förvaltning. Det han lockades av vid ansökan var just inriktningen på att hantera vatten och att tillsammans med andra arbeta utifrån ett samhällsperspektiv i ett tidigt skede.

– Vi är cirka åtta medarbetare på enheten. Tillsammans är vi ett etablerat och bra lag inom design, utredning, projektering och kravställning. Jag kom till en grupp som jobbar tätt tillsammans i komplexa projekt, där varje idé tas tillvara och där samarbete värdesätts högt. Många gånger arbetar vi med långa projekt, både nya och gamla och det kan handla om flera år. Alla har sin del i processen och vi arbetar tätt med olika avdelningar. Jag besöker dagligen våra driftledare för att ta del av hur det går i projektet, säger Mario Palacios.

Flyttade från Mallorca

Efter fyra år i Sverige har Mario också observerat några skillnader mellan länderna i det sociala samspelet.
– Vi är mer individualister och tystlåtna här i Sverige. I Spanien lever och arbetar vi mer i grupp och är mer högljudda. Mina kollegor brukar säga att jag skrattar högt, säger Mario Palacios med ett brett leende och påpekar samtidigt att inget är sämre eller bättre än det andra.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?