Tätorternas vardagsrum

Kristianstads kommun har tillsammans med RISE forskningsinstitut och Sesam Arkitekter i Kristianstad fått bidrag av Vinnova för projektet Tätorternas vardagsrum inom utlysningen Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin.

Pandemin har synliggjort betydelsen av tätorternas vardagsrum bland annat för att möta nya behov hos en växande andel som arbetar hemma. Samtidigt har dessa vardagsrum under lång tid förlorat i attraktivitet som följd av bland annat konkurrens från externhandel och e-handel. Pandemins nya livsmönster har skapat behov av att återskapa tätorternas vardagsrum.  

Genom att visa olika flexibla åtgärder kommer dialoger etableras med lokala aktörer, som boende och näringslivsidkare, vilket skapar möjligheter att möta de nya utmaningar som samhället står inför efter pandemin.  

Projektet vill visa hur fyra olika platser i tätorter med olika förutsättningar kan utvecklas för att skapa attraktiva livsmiljöer. Dessa platser är Stora torg och Gamlegårdens centrum i Kristianstad, Fjälkinge stationstorg och torget i Maglehems by. Valet av platser är representativa för flertalet tätorter i kommunen och övriga landet för att kunna sprida erfarenheterna till andra platser. Projektets resultat kommer att presenteras i form av digital visualisering på kommunens hemsida och som utställning på de fyra platserna under sommaren 2023. 

Kontaktperson och projektsamordnare är miljöstrateg Selina Malik vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Visionsutställningarna fortsätter digitalt

Här kan du se visionerna för de fyra utvalda platserna: Stora torg, Fjälkinge stationstorg, Gamlegårdens centrum och Maglehems by. Visionerna är en del av resultatet från projektet Tätorternas vardagsrum, och är framtagna av Sesam Arkitekter i Kristianstad. Arbetet med visionerna och grundar sig på dialogsamtal med intressenter från de olika platserna.

Matiga teman

Mat-temat är tänkt som en recepthandbok där vi testar idéer som grundar sig på de olika platsernas förutsättningar, behov och resurser. Förrätten är de lågt hängande frukterna, flexibla lösningar som inte är kostnadskrävande. Varmrätten och efterrätten beskriver mer permanenta lösningar som kan vara mer kostnadskrävande. Grundreceptet är att testa vad som fungerar för de olika platserna. För Stora torg – som behöver vara ett flexibelt torg med flera ändamål presenteras säsongsrätter som är anpassade efter torgets behov.

Vision för Stora torg

Vision för Fjälkinge stationstorg

Vision för Gamlegårdens centrum

Vision för Maglehems bytorg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?