Kemikaliesmarta förskolor

Små barn är känsligast för exponering av kemikalier. Därför vill vi satsa på att få kemikaliesmarta förskolor i kommunen. En handlingsplan för arbetet är antagen av barn- och utbildningsnämnden.

Handlingsplan

Förskolor och andra kommunala miljöer för små barn ska bli kemikaliesmarta. För att hjälpa förskolor och andra verksamheter med barn i det har vi tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller information om risker med kemikalier i förskolor, våra kommunala mål och riktlinjer för materialval, åtgärder och en mall för handlingsplan för enskilda förskolor.

Handlingsplanen är antagen i barn- och utbildningsnämnden och i tekniska nämnden.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll