Båten och hamnen

Vy över hamnkontoret från gästhamnen sett. Framför hamnkontroet skådas 4000 ton timmer som väntar på att bli utlastat.

Du som båtägare kan på flera enkla sätt vara med och minska mängden föroreningar i miljön. Välj miljövänliga alternativ, ta hand om avfallet på rätt sätt och undvik att måla din båt med skadlig båtbottenfärg. Då gör du stor skillnad!

Båten, bränsle och motorer

 • Välj det bästa bränslet. Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle som saknar många av de skadligare kolvätena. Det resulterar i att utsläppen av skadliga kolväten minskar med 80–90 % om du väljer alkylatbränsle i stället för vanlig 95-oktanig bensin. Alkylatbränsle gör mest skillnad för dig som använder en 2-taktsmotor med förgasare.
 • Välj biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja om du har en 2-taktsmotor. Det finns miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga efter miljömärkta produkter hos din återförsäljare.
 • Välj en ny 4-taktsmotor med bränsleinsprutning när du byter motor. De har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre avgaser än äldre 2-taktsmotorer. Utöver detta är smörjsystemet slutet, vilket innebär att den förbrukade oljan inte följer med avgaserna ut i miljön.
 • Ta hand om din motor! Serva motorn årligen och byt ut slitna och trasiga delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen.

Båtbottenfärger och kemikalier

 • Välj alternativ till giftiga båtbottenfärger. Du kan exempelvis tvätta båten oftare eller sjösätta den senare. Förutsatt att båten inte är målad med båtbottenfärg kan du också ta en tur i sötvatten några dagar för att bli av med många av de besvärligare arterna, eftersom de inte trivs i sötvatten. Om du har en mindre båt kan du ta upp den när det är mycket havstulpaner som ska fästa. Läs mer om tips för att slippa bottenmåla i broschyren som du hittar nedanför.
 • Om du måste måla, så välj inte båtbottenfärger som innehåller kemiska bekämpningsmedel. Färger med kemiska bekämpningsmedel får inte användas längs den svenska Östersjökusten. Det beror på att dessa så kallade antifoulingfärger är skadliga för vattenlevande organismer. På Kemikalieinspektionens webbplats kan du bland annat se listor med färger som är godkända för Östersjön.
 • Vid skrapning eller slipning av båten behöver du alltid minska risken för att färgen hamnar i miljön. Lägg exempelvis en presenning eller liknande under båten för att samla upp färgresterna så att de kan omhändertas, och undvik arbete utomhus vid blåst.
 • Välj miljömärkta hushållskemikalier. Båtens disk-, bad- och tvättavlopp går ofta orenat direkt ut i havet. Det du väljer har därför stor betydelse för miljön. Välj fosfatfria produkter så bidrar du till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav, något som är extra viktigt i Östersjön.
 • Välj miljömärkta båtvårdsprodukter. Fråga efter och köp alltid miljömärkta produkter om det är möjligt.

Avfall

Sedan den 1 maj 2023 ska även mindre fritidsbåthamnar kunna ta emot det avfall som typiskt sett uppkommer från hamnens användare. Om inte denna möjlighet finns eller om kärlen är fulla kan du behöva ta hand om ditt avfall på egen hand.

 • Lämna in mat och hushållsavfall, brännbart avfall samt förpackningar för återvinning. I sorteringsguiden får du tips om hur du återvinner:
 • Förpackningar för återvinning kan lämnas på kommunens obemannade återvinningsstationer.
 • Farligt avfall lämnas på kommunens bemannade återvinningscentraler. Det gäller bland annat båtbatterier, spillolja och oljefilter. Oljigt slagvatten hör hemma i samma kärl som spilloljan.
 • Lämna också in gamla burkar för målarfärg och penslar, lösningsmedel, kylarvätska samt färgrester av båtbottenfärg som skrapats och slipats bort.

Toalettavfall

Töm toaletten i land! Det är sedan 2015 förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta. Du kan tömma din båttoalett i sugtömningsanläggningen i Åhus. Se nedan länk till hamnkartan var det finns fler tömningsstationer.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?