Handel och varor

Det är svårt att se på en vara om den innehåller några skadliga kemikalier. Varor behöver varken märkas eller ha innehållsförteckning. Det är bra att vara en frågvis konsument. Du som konsument har möjlighet att påverka marknaden och innehållet i din shoppingpåse.

Kemiska produkter och varor

I regelverken skiljer man på kemiska produkter och varor. Kemiska produkter kan exempelvis vara diskmedel, tvättmedel, rengöringsmedel, målarfärg och lim. Kring kemiska produkter finns ett ganska omfattande regelverk och om de innehåller något farligt ämne måste de vara märkta med en farosymbol.

För varor är lagstiftningen och informationsplikten svagare. Vissa skadliga ämnen är förbjudna att använda vid produktion inom EU, men får användas om varan tillverkas i exempelvis Asien och sedan importeras till EU. För några varugrupper – bland annat leksaker och elektronik – finns särskilda regler som gäller även för varor som tillverkas utanför EU.

Våga fråga

Du har en laglig rätt att få veta om en vara innehåller mer än 0,1 procent av något ämne som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Det är en lista över ämnen med egenskaper som gör att de anses särskilt farliga för människors hälsa eller miljön. Som privatperson ska du få svar inom 45 dagar. Vi har tagit fram ett informationsblad "Våga fråga". I det finns en talong som du kan klippa ut och lämna i butiken. Ladda ner informationsbladet längre ner på sidan.

Genom att ställa frågor till butiken om varornas innehåll av farliga ämnen gör du företagen och deras leverantörer medvetna om att de måste hålla koll på innehållet. Du kan också fråga hur de jobbar med frågan idag och försöka bilda dig en uppfattning om de verkar ha kontroll på kemikalieinnehållet i sina varor. Läs mer i vårt informationsblad - Våga fråga!

Vilka ämnen handlar det om?

Kemiska ämnen kan vara tillsatta för att ge varan vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre lättantändligt eller en metallyta blank. Många tror att det som finns i butikerna bara innehåller ”godkända ämnen”, men så är alltså inte fallet och långt ifrån alla ämnen som används är tillräckligt testade.

Här är några exempel på skadliga kemikalier i varor:

  • Mjukgörande ftalater i vissa plastprodukter
  • Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för att de ska vara mindre lättantändliga
  • Högfluorerade ämnen i textilier för att de ska vara vatten- och smutsavvisande
  • Kadmium och bly i smycken och knappar
  • Krom i skor och andra skinnvaror som rest från garvning av skinnet
  • Antibakteriella ämnen i sportkläder och skor för att motverka dålig lukt

Skadliga ämnen kan frigöras

När ett kemiskt ämne finns i en vara kan det under vissa omständigheter frigöras. Det kan ske under tillverkningen, när varan används eller när den blir till avfall. En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?