Betyg och bedömning

Gymnasieelever i ett klassrum.

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal.  Det ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Målen finns i läroplanen och de olika kursplanerna.

Betyg sätts efter avslutad kurs

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Du kan läsa mer om betyg på Skolverkets webbplats.

Beställa betygskopia

En vanlig fråga är hur man skaffar en kopia av sitt skolbetyg. Äldre betyg finns hos kommunarkivet.

Betyg som är yngre än tre år finns hos respektive gymnasieskola. Beställ genom att fylla i formuläret på den här sidan. Du får en kopia hemskickad till dig. Kopian skickas med post till den adress du anger i formuläret.Skola * (obligatorisk)
Skola


Examensår * (obligatorisk)
Examensår
Välj hur du vill ta emot betygskopian * (obligatorisk)
Välj hur du vill ta emot betygskopianMedborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?