Byta gymnasieskola eller program

En klassrumsbild från gymnasiet.

Om du vill byta gymnasieskola eller program finns möjlighet till det förutsatt att du är behörig och att det finns plats.

Fritt sök till gymnasieskolor i Skåne och västra Blekinge

Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till år 1 på gymnasieskolan kan välja fritt mellan nationella program i samtliga kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var i samverkansområdet man bor.

Byte av gymnasieskola eller program

Har du börjat i årskurs 1 på gymnasieskolan och vill byta program gör du det fram till och med den 15 september via gymnasieantagningen i Kristianstad.

Vill du byta program efter den 15 september i årskurs 1 eller någon gång under årskurs 2 och 3 kontaktar du rektorn eller studievägledaren för det program du vill börja på. Du hittar kontaktuppgifter på Skånegys webbsida.

Vill du byta till en skola som ligger utanför samverkansområdet Skåne och västra Blekinge kontaktar du gymnasieantagningen.

Har du frågor om att byta program kan du kontakta gymnasieantagningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?