Mat och måltider-gymnasium

Våra gymnasieelever har rätt till en god och näringsrik måltid. Den mat som vi serverar är kostnadsfri.

Loggan för EU

Mat och måltider i våra gymnasieskolor

Varje gymnasieskola har sin egen restaurang att gå till. Österänggymnasiet har ett eget kök i kommunal regi. Elever på våra övriga gymnasieskolor äter skolmat i restauranglokaler som drivs på entreprenad.

Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma elever och personal på mat- och klimatfrågor. Det gör vi genom att till exempel  minska matsvinn.

Vi arbetar med att öka de ekologiska inköpen av livsmedel.

Skolmatsedel

Matsedeln för gymnasieskolor presenteras på sidan:

Därifrån kan du skriva ut en matsedel. Matsedeln finns också i appen "Skolmaten" för mobiltelefon eller surfplatta.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?