Beställa betygskopia

Betyg från grundskola, gymnasieskola, Komvux och vuxenutbildning finns i kommunarkivet. Beroende på hur gamla betygen är beställer du dem från oss eller direkt från skolan.

Är betyget från en kommunal grundskola eller gymnasieskola?

Har det gått mindre än 3 år sedan du slutade skolan beställer du betygskopian från den aktuella skolan.

Är betyget äldre än 3 år använder du beställningsformuläret nedan.

Är betyget från en fristående skola?

Har det gått max ett år sedan sedan du slutade skolan beställer du betygskopian från den aktuella skolan.

Är betyget äldre än 1 år använder du beställningsformuläret nedan.

Är betyget från Komvux eller vuxenutbildning?

Har du avslutat din utbildning år 2013 eller senare beställer du betygskopian från vuxenutbildningen.

Är betyget från 2012 eller äldre använder du beställningsformuläret nedan.

Beställ betygskopia

Här kan du beställa en kopia av ditt betyg. Tänk på att yngre betyg oftast finns på respektive skola. Om vi har ditt betyg i kommunarkivet får du en kopia hemskickad till dig.
Är utbildningen fullständig? * (obligatorisk)
Är utbildningen fullständig?
Så här vill jag ta emot kopian (Välj i listan) * (obligatorisk)
Så här vill jag ta emot kopian (Välj i listan)
Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?