Låna flytväst

Varje år drunknar omkring 100 personer i Sverige. Många olyckor kan undvikas om alla lär sig simma och använder flytväst vid aktiviteter på och vid vatten. Du kan låna flytväst  hos Räddningstjänsten i Kristianstad.

Drunkningsolyckor i samband med fritidsbåtar är den vanligaste olyckan och om människor valde att använda flytväst skulle många olyckor kunna undvikas.

Hämta flytvästen hos Räddningstjänsten

Du kan låna flytvästen max en vecka åt gången och du kan inte boka den i förväg. Du hämtar och lämnar den på brandstationen i Kristianstad och måste kunna visa legitimation när du hämtar ut flytvästen.

Tider för lån och återlämning av flytvästar
Måndag till fredag09.30-12.00, 13.00-15.30, 18.00-20.00
Lördag och söndag 13.30-15.30

Det finns tyvärr tillfällen då vi inte kan stå till tjänst under dessa tider.

Samarbete med Svenska Livräddningssällskapet

Utlåningen av flytvästar är ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet. De har tagit initiativ till att kommuner ska ha flytvästdepåer att låna ut. Avsikten med depåerna är att skapa möjligheter för allmänheten att gratis eller till en liten kostnad få använda en riktig räddningsväst under kortare tid för att därefter kunna köpa egen väst.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.