Student 2020

Folkhälsomyndigheten öppnat upp för möjligheten att genomföra betygsutdelning och avslutningsceremonier för 2020 års studenter, vilket gör att det blir studentfirande i Kristianstad.

Kristianstads kommunala gymnasieskolor: En klass för sig!
Kristianstads kommunala gymnasieskolor: En klass för sig!

Firandet kommer att ske på liknande sätt fast ändå skilja sig med hänseende av lokala förutsättningar mellan skolorna. Här beskrivs övergripande hur firandet kommer att gå till, mer specifik information delges av respektive skola.

Studentfirandet i de kommunala gymnasieskolorna

Studenten kommer som tidigare beslutat att äga rum fredagen den 12 juni. Alla övriga aktiviteter som också förknippas med studenten och som vanligtvis sker i veckorna kring examensdagen, kommer att ställas in. Det innebär att studentkommittéerna inte kommer att arrangera bal, skattjakt, karneval eller andra fester. Dessa har dock för avsikt att arrangera en fest längre fram när så är möjligt och i syfte att ett sådant arrangemang ska vara en återföreningsfest för årets studenter.

Studentdagen i de kommunala gymnasieskolorna

Varje klass får möjlighet till fotografering under morgonen/förmiddagen, innan skoldagen för klassen inleds. Gemensam frukost i Tivoliparken är inställd.

Skoldagen inleds och avslutas vid varierande tidpunkter för klasserna. Betygsutdelning, måltid, tal och andra aktiviteter sker helt och hållet klassvis.

Utspring sker med en logistik som gör att inte andra än anhöriga till elever i en klass i taget befinner sig på skolgården samtidigt, schemat för utspring kan således komma att läggas över flera timmar.

Två anhöriga per elev välkomnas till skolgården för att ta emot.

Studentfirandet fortsätter därefter helt och hållet privat, studentkommittéerna arrangerar t.ex. inte kortege på studentflak och inte någon gemensam fest för eleverna senare på kvällen.

Studentdagen i de fristående gymnasieskolorna

Praktiska gymnasiet (12 juni)
På Praktiska gymnasiet kommer studenterna att delas upp i tre grupper med utspring klockan 10.00, 12.00 och 14.00. Till utspringet välkomnas maximalt 5 anhöriga och anmälan om vilka som ska delta ska göras i förväg.

Önnestadsgymnasiet (5 juni)
Önnestadsgymnasiet kommer inte att genomföra någon form av avslutnings- eller studentfirande 2020.

Framtidsgymnasiet (12 juni)

Framtidsgymnasiet kommer att ha utspring klassvis under dagen. 7 klasser kommer att springa ut, en klass per timme från klockan 09.00. Till utspringet välkomnas 2-3 anhöriga som har anmält sig i förväg. Direkt efter utspring kommer varje klass samt anhöriga att lämna skolans område.

LBS Kreativa Gymnasiet (12 juni)

Två anhöriga per elev välkomnas till anvisat område utanför skolans entré för att ta emot eleverna. Utspring sker i två omgångar klockan 13.00 och klockan 13.30. Detaljerad information ges till berörda elever.

Drottning Blankas Gymnasieskola och NTI Gymnasiet (12 juni)

Information kommer inom kort.

Att tänka på som student eller anhörig

Respektera de anvisningar som skolan ger, exempelvis hur många anhöriga som får vara med i firandet. Se även Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.