Verksamhetsmark

Behöver du utöka och utveckla ditt företag? Eller letar du efter mark för att etablera din verksamhet? Vi har ledig mark för både industri och handel i kommunen. När du har hittat ett område som du är intresserad av kan du göra en intresseanmälan.

Gör en intresseanmälan

Arkelstorp

Verksamhetsområdet är planlagt för småindustri. Utbyggnad av infrastruktur och arkeologisk utredning krävs innan exploatering. Pris 122 kr/kvm

Degeberga södra

Verksamhetsområde för småindustri. Arkeologisk utredning krävs innan exploatering. Pris: 122 kr/kvm.

Degeberga norra

Verksamhetsområdet är planlagt för småindustri. Arkeologisk utredning krävs innan exploatering. Pris: 122 kr/kvm.

Everöd västra

Verksamhetsområdet i västra delen av Everöd är planlagt för industri och handel. Pris: 122 kr/kvm.

Everöd östra

Verksamhetsområdet i östra delen av Everöd är planlagt för småindustri. Pris: 122 kr/kvm.

Fjälkinge

Verksamhetsområdet är beläget precis intill E22:an och infarten till Fjälkinge. Marken är planlagd för industri, hantverk och kontor. All mark är för tillfället reserverad. Pris: 213 kr/kvm.

Kristianstad, Nya Ängamöllan

350 000 kvm mark till industri och viss detaljhandel intill E22:an söder om Härlövs industriområde. All mark är för tillfället reserverad. Pris från 365 kr/kvm.

Tollarp

Området är beläget i östra delen av Tollarp utmed fd E22. Marken är planlagd för industri och handel, ej livsmedel. Pris: 152 kr/kvm.

Önnestad

Verksamhetsområdet är planlagt för småindustri, kontor och handel, ej livsmedel. Pris: 183 kr/kvm.

Aktuella markpriser

Område

Prissättning 2023 års tomtpris/m²

Arkelstorp

122 kr

Degeberga

122 kr

Everöd

122 kr

Fjälkinge

213 kr

Kristianstad Hammar-Nosaby Pdf, 1.4 MB.

365 kr

Kristianstad Hammar-Nosaby (utmed E22) Pdf, 1.4 MB.

457 kr

Kristianstad, väster om Helge å Pdf, 2 MB.

365 kr

Kristianstad, väster om Helge å (utmed E22) Pdf, 2 MB.

457 kr

Kristianstad, öster om Helge å Pdf, 2.2 MB.

487 kr

Kristianstad, öster om Helge å (utmed E22) Pdf, 2.2 MB.

578 kr

Tollarp

152 kr

Vä-Öllsjö Pdf, 2.2 MB.

365 kr

Åhus

304 kr

Önnestad

183 kr

Reservera mark

När du har hittat mark du är intresserad av skickar du in en intresseanmälan till oss. När vi har fått in din intresseanmälan undersöker vi om det är möjligt för dig att reservera marken. Intresseanmälningar som kommer in behandlas i turordning, varför det kan dröja lite innan vi hanterar just din förfrågan.

Finns inte ditt tilltänkta område med på kartbilderna ovan betyder det med största sannolikhet att det inte finns ledig verksamhetsmark tillgänglig. Exempelvis Åhus är ett område där vi får många förfrågningar, och där finns för närvarande ingen ledig verksamhetsmark. När det åter finns ledig mark tillgänglig läggs det ut ovan.

Hur länge kan jag reservera marken?

Du kan reservera mark i 9 månader med möjlighet till 3 eller 6 månaders förlängning. Alltså totalt max 15 månader.

Vad kostar det?

Under de första 9 månaderna utgår ingen avgift. Därefter tar vi ut en reservationsavgift motsvarande 1 % av köpeskillingen per månad.

Bygglov

Under tiden marken är reserverad ska du beställa en nybyggnadskarta, söka och bli beviljad bygglov. Först efter beviljat bygglov säljer vi marken till dig. Läs mer:

Skriva köpekontrakt

När du beviljats bygglov upprättar kommunen ett köpekontrakt. Handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggs inom 30 dagar, resterande del erläggs på tillträdesdagen. Tillträde sker på finutsättningsdagen. När vi fått bekräftelse på att du betalt tomten skickar vi ett undertecknat köpebrev till dig. Du söker och bekostar själv lagfart.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?