Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Städningen medför dessutom betydande kostnader för kommunen och skattebetalare varje år.

Nedskräpning utomhus är förbjuden

Den som skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig.

Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet. Det kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.

Även plan- och bygglagen säger att en tomt ska hållas i vårdat skick. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet.

Nedskräpning innebär att lämna avfall där det inte hör hemma. När du har någonting du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan vara glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall, trädgårdsavfall och så vidare.  Det ses som nedskräpning oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Trädgårdsavfall får inte heller lämnas utanför din egen tomt.

Klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till den som äger fastigheten i första hand. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunens medborgarcenter Länk till annan webbplats..

Skräpmätning i innerstaden

Kommunen genomför en skräpmätning i Kristianstads innerstad vartannat år. Mätningen görs i samarbete med Håll Sverige rent och sedan sammanställs data i ett skräpfacit. Det beskriver hur mycket skräp som ligger på marken i innerstaden, hur det är fördelat och vad det består av.

I Kristianstads innerstad mäter kommunen nedskräpningen vartannat år för att belysa nedskräpningsproblematiken och för att kunna göra riktade insatser mot skräpet. Senaste mätningen utfördes 2022.

Läs mer om nedskräpning i Kristianstads kommuns skräpfacit Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Skräpplockardagarna

Varje vår deltar Kristianstads kommun i Skräpplockardagarna. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, byalag, föreningar, företag och privatpersoner skräp. Både för att göra sin närmiljö lite finare, men också för att visa att nedskräpning inte är okej.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?