Återvinningsstationer

Bild på återvinningsstation utanför C4 shopping

Återvinningsstationer är små obemannade stationer med avfallscontainrar för insamling av förpackningar. Stationerna är öppna dygnet runt. Här får bara privathushåll lämna sina förpackningar.

Felanmäl en återvinningsstation

Från och med 1 januari 2024 är det Renhållningen Kristianstad som ansvarar för att städa och tömma återvinningsstationerna. Stationerna är öppna dygnet runt och finns på 35 platser i kommunen. Om det behövs städas, tömmas eller något liknande kan du felanmäla genom att scanna QR koden på återvinningsstationens skylt eller via länken nedan. Vill du veta var stationerna finns, hur man sorterar eller felanmäla kan du besöka Sveriges avfallsportal sopor.nu Länk till annan webbplats.

Synpunkter på återvinningsstation

Anmäl synpunkter och frågetecken gällande en återvinningsstation direkt till Renhållningen Kristianstad, via länken nedan. Det kan t ex handla om stationens utformning, skick och brister.

Dumpning på återvinningsstation

Om du ser en dumpning på en återvinningsstation, så uppskattar vi om du hör av dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen och berättar vad du har sett. Du kan göra det via den här e-tjänsten:

Släng det här

Du får slänga förpackningar av kartong, glas och plast men även tidningar och batterier. Använd sorteringsguiden som stöd när du ska sortera ditt avfall.

Flerfamiljshus har inte alltid kärl för att sortera ut förpackningar och tidningar. Saknas förpackningskärl är man skyldig som privatperson att  lämna sina tidningar och förpackningar på en återvinningsstation eller bemannad återvinningscentral.

Det här får du inte slänga

Du får inte slänga matavfall, brännbart avfall, trädgårdsavfall, grovsopor, el artiklar, byggavfall och liknande på en återvinningsstation. Sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan vara till hjälp om du har funderingar. Grovsopor och liknande ska lämnas på någon av kommunens fem bemannade återvinningscentraler.

Problem med en återvinningsstation

Vid pågående nedskräpning av en återvinningsstation är det bra om du kontaktar polisen på telefon: 044 -114 14.

  • Notera vilken dag och ungefärlig tid som nedskräpningen inträffade
  • Notera information som kan hjälpa till att identifiera den som skräpat ned eller dumpat otillåtet avfall. Det kan vara till exempel registreringsnummer, loggor eller dylikt
  • Ta gärna foton på avfallet om det är möjligt

Punkterna ovan är uppgifter som Renhållningen Kristianstad, polis och miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan behöva för att komma vidare i ärendet.

Borttagna återvinningsstationer

  • Hedentorpsvägen /Alevägen, Kristianstad (id.nr 14771).
  • Södra Piggagatan, Åhus (id.nr: 2484).
  • Sköldvägen/Mansdalavägen, Vä (id.nr 2471).
  • Åängavägen 1, Hammar (id.nr 2409).

När en återvinningsstation stänger

En återvinningsstation stänger om den inte samlar in de mängder förpackningsmaterial som krävs för att det ska vara miljömässigt hållbart att behålla den. En annan anledning kan vara att marken behöver användas till något annat.

Vid upprepade otillåtna dumpningar och kraftiga nedskräpningar kan vi också ta bort stationen. Men det gör vi bara om våra insatser för att stoppa problemen inte hjälper.

Avfall från företag

Företag får inte kasta sitt avfall på en återvinningsstation utan ska vända sig till en bemannad återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller annan godkänd avfallsmottagare. Kontakta Renhållningen Kristianstad för mer information. Telefon 044-13 54 00.

Ansvaret för insamlingen

Från och med 1 januari 2024 är det kommunens ansvar att städa och tömma återvinningsstationerna. Renhållningen Kristianstad har därför tagit över ansvaret för insamling av förpackningarna efter FTI. Om en station behöver extra städning, extra tömning av någon container eller du ha har andra synpunkter felanmäls det på hemsidan sopor.nu Länk till annan webbplats. Här hittar du också tips och råd om hur du ska sortera och information om när en station ska städas och tömmas.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen på återvinningsstationerna. Det görs bland annat när det kommer in klagomål från allmänheten om dumpningar. Vi försöker leta fram adressuppgifter eller annan information bland avfallet som kan kopplas till en person eller ett företag.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Renhållningen Kristianstad har löpande kontakt och diskussion kring problematiken om vad som behöver göras gällande nedskräpningen vid återvinningsstationerna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?