Avgifter och regler, abonnemang

Renhållningen Kristianstad ansvarar för kommunens avfallshantering. Har du frågor om abonnemang och avgifter för avfall ska du vända dig dit.

Avgifter

Kommunen ska hämta hushållsavfall vid alla fastigheter. Därför ska varje fastighet ha ett renhållningsabonnemang där kunden betalar en avgift enligt kommunens avfallstaxa. Avgiften är densamma, oavsett var i kommunen du bor. Läs detaljer i avfallstaxan.

Genom renhållningsavgiften betalar alla som skapar avfall, både invånare och företag i Kristianstad, för att avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Inga skattepengar används.

Regler

  • Kristianstads kommun har en renhållningsordning. Den innehåller en plan för hur vi arbetar med vårt avfall och föreskrifter som förklarar reglerna för sortering, kraven på fastighetsägaren, när du kan ansöka om undantag och mycket annat.
  • Kristianstads kommuns avfallstaxa reglerar kostnaderna för hushållens avfall. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Abonnemang

Renhållningens kundtjänst svarar på dina frågor om abonnemang.

Dela abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall och bor bredvid varandra så har ni möjlighet att dela abonnemang. Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att Renhållningen ska kunna bevilja det. Kontakta Renhållnings kundtjänst om ni vill dela abonnemang.

Överstiger avståndet mellan fastigheterna 200 meter inom samlad bebyggelse eller 400 meter utanför samlad bebyggelse, måste ni ansöka om delat abonnemang hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansök via blanketten på den här sidan.

Renhållningen Kristianstad

På Renhållningens hemsida hittar du svaren på dina avfallsfrågor. Här kan du också logga in och läsa mera om ditt abonnemang.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?