Bild tagen på Urbana hembygdsgården, Näsbychaussén 101.

Det finns olika typer av värmepumpar och några kräver tillstånd. Här får du information om vad du behöver tänka på innan installation.

Värmepumpar är ett energieffektivt sätt att värma upp bostäder och lokaler. El används för att driva en kompressor. Med hjälp av tryckförändringar och olika köldmedia kan man utvinna stora mängder värmeenergi från antingen luften, grundvattnet eller jordlager nära ytan.

Olika typer av värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar, beroende på var värmen kommer ifrån:

  • Luftvärmepump
  • Bergvärmepump
  • Jordvärmepump
  • Grundvattenpump
  • Sjövärmepump

Ansöka om tillstånd

En värmepump måste installeras och drivas på rätt sätt för att säkerställa att miljön inte skadas.

Du måste ansöka om tillstånd

  • om du ska installera en bergvärmepump
  • om du ska installera en jordvärmepump
  • om du ska installera en grundvattenpump
  • om du ska installera en sjövärmepump

Det är viktigt att du ansöker i god tid hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska göras innan installationen genomförs.

Du behöver däremot inte söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska installera en luftvärmepump.

Yttrande vid grannars bergvärme

Om din granne ansöker om att installera en bergvärmepump så kan du ha rätt att yttra dig i ärendet. Du kan lämna ett yttrande när din granne har planerat att placera sitt borrhål mindre än 10 meter från din tomtgräns, eftersom det kan påverka dina egna möjligheter att borra på din tomt.

Hitta leverantör

I Kristianstads kommun finns många företag inom VVS-branschen som jobbar med installation och service av värmepumpar.

Svenska kyl- och värmepumpsföreningen är branschorganisation för värmepumpsbranschen. På deras hemsida finns utförlig information om värmepumpar och de företag i branschen som är medlemmar i föreningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?