Laktosintolerans hos förskolebarn

Laktosintolerans är ovanligt hos förskolebarn. Läs därför denna text om ditt förskolebarn har behov av låglaktoskost. Läs gärna frågor och svar om laktosintolerans. Vi önskar intyg på förskolebarn från barnmottagningen eller från BVC.

Små barn har en omogen tarm

I förskoleåldern är det mycket vanligt att barn har hård eller lös avföring i perioder. Är man bekymrad kan man vända sig till BVC eller vårdcentralen. Om barnet växer bra och inte har ont i magen kan det vara ”Toddlers diarré” som betyder koltålderns omogna tarm som ger lös avföring. Det är också vanligt att förskolebarn istället har förstoppning. I skolåldern brukar avföringen normaliseras hos de flesta.

Små barn har ett omoget immunsystem

Förskolebarn drabbas ofta av virusinfektioner som ger förkylning men som också kan påverka tarmen. Efter en maginfluensa kan det ta upp till två veckor innan avföringen blir normal.

Allergi och sjukdom kan orsaka lös avföring

Den vanligaste matallergin är allergi mot komjölkprotein. Det finns lika mycket protein i vanlig mjölk som i laktosfri mjölk. Om barnet är allergisk mot komjölksproteinet blir tarmluddet skadat och besvären kan likna laktosintolerans. Besvären kan tillfällig förbättras av låglaktosmjölk, men blir inte bra på sikt då den bakomliggande orsaken kvarstår. Tillväxten kan vara påverkad. Barnavårdscentralen och vårdcentralen kan hjälpa dig vidare.

Andra tarmsjukdomar som kan ge liknande symptom är glutenintolerans, inflammatoriska tarmsjukdomar och ovanliga infektioner eller allergier. Det är viktigt med rätt diagnos för att inte utsätta barnet i onödan för laktosreducerad kost som inte hjälper mer än tillfälligt och som gör att diagnosen fördröjs.

Hur ställs diagnosen laktosintolerans?

Under 1-2 veckor kan man prova låglaktosdiet, för att sedan återgå till vanlig diet. I typiska fall försvinner besvären helt för att sedan återkomma då normalkost återinsätts. Bäst är att diskutera med BVC/VC för att få hjälp med att ställa diagnos. De kan hjälpa till med matintyg till förskolan. Det är en fördel om man efter någon månad provocerar med laktos för att se att barnets symtom kvarstår. Apotekets genetiska tester gällande laktosintolerans bör inte användas på barn under 12 år eftersom ett positivt test i den åldern inte säger något om barnets besvär orsakas av laktos och kan ge en falsk trygghet.

Hur vanlig är laktosintolerans hos förskolebarn?

I studier av förskolebarn i Sverige är frekvensen barn med låglaktoskost drygt 3 %, medan experter tror att den verkliga förekomsten är hälften av detta. Många förskolebarn har i onödan specialkost vilket gör att sjukdomar kan missas eller barnet får fördyrad kost utan anledning. Vid osäker diagnos vänd Er till BVC eller be om remiss till barnmottagning. Ge gärna denna text till BVC sjuksköterska inför bedömning.

Frågor och svar om laktosintolerans

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?