Norretullskolan A

Norretullskolan A är en kommunal anpassad skola för årskurs 7-9.

Om oss

Vi är en kommunal anpassad grundskola för elever i årskurs 7-9. Vår verksamhet ligger vid högskolan i Kristianstad. Skolan har ett tydligt fokus på att eleven ska utvecklas så långt som möjligt, utifrån sin egen förmåga. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar till elevernas lärande.

Arbetssätt

Tillsammans med speciallärare, lärare och elevassistenter ska skolan präglas av att ge de elever som har sin skolgång hos oss möjlighet att nå sin maximala utveckling. En förutsättning för detta är ett varmt och inkluderande klimat.

Många av eleverna som går hos oss har tidigare haft sin skolgång på Hammars anpassade grundskola, därför tänker vi att vi tillsammans ska vara en organisation som kännetecknas av medvetna strategier.

Vi tar hundratals viktiga beslut varje dag. Målet är att vi alla vet varför vi gör dessa val och kan förklara dem för andra. Att prata om dem skall vara naturligt och är den viktigaste faktorn för att vi skall kunna stödja eleven i sitt lärande.

Som ett stöd i vårt arbete mot detta har vi formulerat åtta punkter som alla elever, kollegor och vårdnadshavare kan förvänta sig att möta när de kliver in i något av våra klassrum, oavsett om det är hos oss eller på Hammars anpassade grundskola. Det kommer se olika ut men det är dessa åtta grundpelare som vi skall bygga den pedagogiska verksamheten kring.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll