Anpassad grundskola

I Kristianstad finns fem anpassade grundskolor för elever i förskoleklass och årskurs 1 till och med årskurs 9.

Våra anpassade grundskolor och inriktningar

Våra fem anpassade grundskolor är Hammars skola A, Lingenässkolan A, Norretullskolan A, Nygårdskolan och Ängsskolan.

Eleverna undervisas utifrån anpassad grundskolas läroplan och läser anpassad grundskolas ämnen.

En del elever mottagna i anpassad grundskola kan få sin undervisning på en kommunal grundskola, så kallad individintegrering. En individintegreringslärare kommer då till elevens skola ett visst antal timmar per vecka och undervisar eleven.

Mer information om respektive anpassad grundskola hittar du på skolornas egna webbsidor. Där finns också kontaktuppgifter.

Frånvaroanmälan för barn i grundskola och anpassad grundskola
Frånvaroanmälan görs innan skoldagen börjar. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon. Det finns en app som heter Tieto Edu där du kan göra frånvaroanmälan till skola.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?