Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns flera olika program att välja på. Utbildningen är på 4 år. Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

Individuella programmet i Kristianstad finns på två skolor:

  • AGY Söderportgymnasiet (IPS)
  • AGY Wendesgymnasiet avdelning Flora och Äng

Du ansöker till individuella programmet (IAIND) på Söderportgymnasiet och sedan placeras du på den enhet som bäst matchar dina behov.

Program på anpassad gymnasieskola

På Söderportgymnasiet erbjuds de nationella programmen:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fordonsvård och godshantering (delar av undervisningen sker på Wendesgymnasiet)
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg

Det individuella programmet delas mellan Söderportgymnasiet och Wendesgymnasiet. Här kan innehållet anpassas efter elevens förutsättningar, behov och intressen.

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs på Skanegy senast den 15 februari.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?