Förenkla helt enkelt

Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla för våra företag. I de mätningar som görs på vår företagsservice får vi bra betyg men mycket kan bli bättre.

Det är enkelt att starta företag i Kristianstads kommun.
Det är enkelt att starta företag i Kristianstads kommun.

2016 startade vi, tillsammans med kommunerna i Skåne Nordost, upp arbetet i SKL:s koncept
Förenkla helt enkelt.  Politiker och tjänstemän fick inspiration och utbildning med fokus just på att kunna erbjuda god service och enkelt förfarande. Kommunerna upprättade sen handlingsplaner för utveckling och arbetet fortskrider nu då denna process aldrig tar slut.
I vår kommun arbetar idag alla verksamhetsområden med att förenkla för våra sökande.

Löpande Insikt

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som Kristianstads kommun deltar i.

En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultatet för Kristianstads kommmun går ständigt uppåt och ligger högre än Sverigesnittet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.