Mårten och Anna Pehrsons minnesfond

Stiftelsen främjar utbildning till administrativa befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Främst till dig som studerar en eftergymnasial utbildning.

Ansökningstid

Ansökan är öppen mellan 1 juli – 30 september. Då finns en e-tjänst på den här sidan.

Vem kan söka

  • Barn och ungdomar
  • Studenter

Kriterier för ansökan

För att söka pengar ur Mårten och Anna Pehrsons minnesfond måste du uppfylla följande kriterier:

  • du är ungdom eller student och utbildar dig till administrativ befattning inom näringsliv och offentlig förvaltning
  • du är bosatt i Kristianstads kommun.

Bifoga till ansökan

Följande ska bifogas till ansökan

  • antagningsbesked till din utbildning
  • tidigare betyg

Du kan bifogas intyg från praktik eller från övriga prestationer.

Så bedömer vi ansökningarna

Bedömning görs utifrån tidigare studieresultat, praktik och övrig prestation. Medel delas i första hand ut till de som studerar eftergymnasial utbildning. Egen styrelse fattar beslut om utdelning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?