Beviljade ansökningar ur Landsbygdsfonden

Under åren har kommunens landsbygdsråd beviljat många föreningar stöd för idéer, aktiviteter eller investeringar. Du hittar en komplett lista här.

Beviljade ansökningar 2023

Förening

Aktivitet

Djurröds Byalag

Projektorduk till paviljongen

IM Sportriders Ryttarförening

Uppsittningspallar

Fjälkestads Ridklubb

Skyddsstaket runt tävlingsbanan

Fjälkinge Scoutkår

Bidrag till uppbyggnad av ny scoutstuga

Ideella föreningen Huan

Nya vitvaror i köket i byahuset

Kiaby Idrottsförening

Redskap till styrke- och gruppträning

Lilla by ideell förening

Inköp av projektor, headset och tält

Norra Ströö Skolhusförening

Fönsterrenovering av fönster i Strö gamla skola

OK Pan

Orienteringskarta för Wendesområdet

Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening

Fönsterrenovering bygdegården

Oppmanna Vånga Bygderåd

Drivmedel och röjsåg

Rickarums byateater

Bidrag till annonsering, scenografi och ombyggnad av scen

Ströbackar Idrottsförening

Belysning till multiplanen

Tollarps Byalag

Återställning av kometerna

Tollarps Scoutkår

Bidrag till uteklassrum, väderskydd och vindskydd

Venestads Idrottsförening

Renovering av kök i klubbstugan

Vittskövle Byalag

Restaurering av trappan till socken stugan samt inköp av stolar

Vittskövle idrottsförening

Inköp av två fotbollsmål

Åhus blåsorkester

Inköp av portabelt högtalarsystem, ljudisolering trumskärm

Beviljade ansökningar 2022

Förening

Aktivitet

Arkelstorps Folkethusförening

Inköp av en filmprojektor med tillbehör samt installation.

Byhamnen Österslöv

Uppförande av ett kajakförråd.

Degebergaskolans idrottsförening

35 rörelsemätare med tillhörande dataprogram för att kunna mäta hur den dagliga rörelsen ser ut hos ungdomar.

Djurröds Byalag

Möblemang till paviljong.

Everöds byaråd

Underhåll av motionsspåren i byn.

Everöds Sockenförening

Inköp av utrustning som ger möjlighet att bevara och försköna det gamla stationsområdet. Utrustningen ska även användas vid den gamla stenbron i Lyngby. Sedan till en skylt som beskriver stationsområdets historia och betydelse för Everöd.

Huaröds IF

Förbättring av infarten till idrottsplatsen med bättre belysning, markarbeten och nergrävd elkabel.

Kiaby IF

Utvecklingen av individer och att få barn i rörelse i Kiaby.

Kristianstads biodlarförening

Inköp av material till föreningens verksamhet.

Landöns Byalag

Uppsättning av skyltskåp/anslagsskåp.

LF 0028 Björkplantan 3498

Fiberanslutning samt till ett värmeskåp.

Maglehems kulturförening

Inventarier och material till boulebanan.

Oppmanna Vånga Hembygdsförening

Ställa i ordning ett visningsfönster i Spångabro med parkeringsplatser, informationsskyltar och jordfasta bänkar.

Oppmanna Vånga bygdegårdsförening

Trallgolv på uteplatsen, ett mindre trädäck samt inköp av 2–3 bänkbord samt renovering av parkettgolv.

Oppmanna Vånga Bygderåd

Inköp av röjsåg och trimmer, drivmedel, reservdelar och material.

Segelsällskapet Sunnan

Medel till renovering och underhåll av bryggor.

Tollarp/Linderöd PRO

Inköp av en dator, projektor, projektorduk och upphängningsanordning.

Tollarps Byalag

Inköp av en portabel högtalaranläggning och ett evenemangstält.

Tosteberga Fiskehamnsförening UPA

Fiberanslutning.

Vanneberga IF

Uppfräschning av förvarningsboden.

Viby IF

Uppsättning av belysning och installation av el runt aktivitetsområdet och parkeringsplatsen.

Vittskövle Byalag

Högtalarutrustning samt en laserskrivare.

Östra Sönnarslövs Byalag

Nya informationsskyltar i Sönnarslövsbygden.

Beviljade ansökningar 2021

Förening

Aktivitet

Arkelstorps folketshusförening UPA

Uppmarkering och iordningställande av parkeringsplatser. Fler bänkar och bord samt plantering/inköp av växter för trivseln. Iordningställa kiosken så att försäljning kan ske till besökande.

Holley Hivers

Nybyggnation av kök, ljusinstallation samt restaurering av gamla målningar på väggar och tak.

Oppmanna Vånga bygdegårdsförening

Bidrag för två nya värmepumpar.

Oppmanna Vånga Bygderåd

Inventarier i form av bänkbord och brandsäker grill till Vikingaparken.

Oppmanna Vånga Hembygdsförening

Christianiacykel för de boende på Tollaregården.

Pan-Kristianstad

Rita en orienteringskarta över Fjälkinge backe med kringliggande ängar.

Skepparslövs IF

Installation av belysning till entréområdet till Skepparslövs IF idrottsplats och möjligheter till eluttag för framtida arrangemang.

Önnestads BoIF

Utbyte av elcentral som försörjer belysningen till fotbollsplanen samt utbyte av befintlig armatur till LED belysning.

Beviljade ansökningar 2020

Förening

Aktivitet

Arkelstorps båtklubb

Medel till två befintliga bänkbord med stålstomme och sitt- respektive bordsyta.

Degeberga Byalag

En offentlig större klocka vid spontanidrottsplatsen och för att kunna plantera lite småträd och växter samt enkla utebänkar till att sitta på.

Djurröds Byalag

Inventarier till föreningens klubbstuga.

Gärdsköpinge Villaförening

Renorvering av Stuan vid Gamla badplatsen i Köpinge.

Huaröds byalag

Stöd till ansökan till Skolinspektionen om att bilda friskola i Huaröd.

Kiaby IF

Utbyggnad av klubblokal och utrustning till verksamheten.

Maglehems Bygdegårdsförening

Klä den södra ytterväggen med plåt samt byte av fönster.

Nosaby IF

Indragning och anslutning av fiber samt inköp av router till Nosaby idrottsplats.

Oppmanna Vånga Bygderåd

Avgifter för bygglov samt nybyggnadskarta för fågeltorn och vindskydd.

Pan-Kristianstad

Ritning av karta i naturreservatet Ivö Klack.

Smultronstället Willandsgården

Bygga någon form av vattenåtervinning i trädgården för att minska förbrukningen i barnens lek och vardag.

Strö backar IF

Uppsättning av belysning vid näridrottsplatsen.

Venestads Byalag

Medel till en kopieringsmaskin för tryck av föreningens tidning samt till sittgrupper och en informationstavla till samlingsplatsen.

Önnestadsortens Hembygdsförening

Byggnation av en förrådsstuga för förvaring av inventarier. Stugan ska vara i samma stil som befintlig hembygdsstuga.

Beviljade ansökningar 2019

Förening

Aktivitet

Degeberga GOIF

Nya dörrar till klubblokalen vid Degeberga IP.

Djurröds byalag

Inköp av åkgräsklippare.

Everöds Sockenförening

Till foto- och bläckstråleskrivare samt till videokamera och projektor.

Fjälkinge Byfrämjare

Renovering av entré och kök i stationshuset.

Föreningen Tollarpsdagarna

Barnunderhållning i samband med Tollarpsdagarna och torghandel mitt i byn för bygdens företagare.

Gärds Härads Hembygdsförening

Inköp av åkergräsklippare.

Maglehems IF

Upprustning av gymlokal samt gymutrustning.

Maglehems Bygdegård

Målning av hall och källare samt renovering av tak i ett av rummen i huset.

Maglehems kulturförening

Medel till Maglehemsdagen.

Norra Strö Skolhusförening

Inköp av utrustning för ljud och bild.

Ovesholms IF

Inköp av robotgräsklippare.

Venestads Byalag

Utrustning till att kunna iordningställa möteplatsen i byn.

Östra Sönnarslövs Byalag

Inköp av inkjetskrivare, papper och färg till skrivare. Samt för kostnader i samband med webbpublicering.

Beviljade ansökningar 2018

Förening

Aktivitet

Fjällbo Villaförening

Inköp av material till ett mindre utegym i anslutning till en befintlig motionsslinga och tennisbana.

Fjälkinge Byfrämjare

Inköp av diverse material som behövs i anslutning till tornet på Fjälkinge backe.

Föreningen Nya Åhusparken

Uppförandet av en njurformad böljande träspång.

Föräldrakooperativet Magleladan Ekonomiska förening

Inköp av elcykel och cargobike med 6 sittplatser för barnen (lådcykel).

Gärds Harads Hembygdsförening

Renovering av en skorsten på ett av föreningens stugor.

Huaröds Byalag

Till en ljudanläddning i klubbhuset.

Ivö Bollklubb

Ny utrustning till gymmet.

Kristianstads Ridklubb

Inköp av foderhäckar med tak.

Linderöds Bygdegårds Ekonomiska förening

Inventarier i form av bord till bygdegården.

Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening

Inköp av en ny åkergräsklippare, grästrimmer och andra diverse trädgårdsredskap.

Olseröds Byastuga

Inköp av filmduk med fästen samt montage av takfäste för videokanon och ljudförstärkare till högtalare.

Åhus blåsorkester

Till inköp av 21 stycken tjocktröjor som ska användas vid utomhusspelningar.

Önnestads Hembygdsförening

Nybyggnation av en förrådsstuga som ska gå i samma stil som hembygdsstugan.

Beviljade ansökningar 2017

Förening

Aktivitet

Fjälkinge IF

Inventarier till uppförande av kiosk.

Huaröds Byalag

Till skapande av en fungerande kulturscen i klubbhuset.

Linderöds Bygdegårds Ek.förening

Förnyelse av inredningen i bygdegården.

Maglehems Bygdegård

Till nytt golvmaterial i bygdegården.

Norra Strö Hembygdsförening

Restaurering av brygghuset.

Norra Strö Skolhusförening

Upprustning genom renovering av golv, ny toalett och ny reglerutrustning gamla folkskolan för att skapa en bättre mötesplats.

Norra Strö Utveckling

Framtagande av underlag på förslag om fler föreskoleplatser.

Oppmanna Vånga Hembydsförening

Finansiering till föreningens årsbok.

Oppmanna Vånga Bygderåd

Till analyser av sedimentprover i Arkelstorpsviken.

Rickarums skola

Till skapande av två uteklassrum.

Willandsgårdens Förskola

Inventarier som ska gå till hus till djuren.

Önnestads BOIF

Upprustning av bland annat kiosk på idrottsplatsen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?