CW Olanders minnesfond 2

Stiftelsens syfte är att trygga boendet för äldre personer. Medel kan sökas för inköp av hushållsutrustning och annan utrustning som kan underlätta för äldre, framför allt ensamstående personer, att bo kvar i den egna bostaden.

Ansökningstid

Ansökan är öppen mellan 1 juli – 30 september. Då finns en e-tjänst på den här sidan.

Kriterier för ansökan

För att söka pengar ur fonden måste du uppfylla följande kriterier:

  • Vara 65 år eller äldre och behöva utrustning som kan underlätta för dig att bo kvar i din bostad
  • Vara bosatt i Heliga Trefaldighets- eller Norra Åsums församling.

Så bedömer vi ansökningarna

Bedömning görs utifrån ansökningskriterierna samt ansökans ändamål. Medel delas i första hand ut till äldre som är ensamstående eller änka.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?