Anna Nilssons stiftelse

Stiftelsen stödjer personer över 60 år som behöver ekonomisk hjälp men som inte har rätt till försörjningsstöd, socialbidrag.

Ansökningstid

Ansökan är öppen mellan 1 juli – 30 september. Då finns en e-tjänst på den här sidan.

  • Ekonomiskt behövande
  • Äldre

Kriterier för ansökan

För att söka pengar ur Anna Nilssons stiftelse måste du uppfylla följande fyra kriterier. Du ska:

  • ha behov av ekonomiskt stöd
  • vara över 60 år
  • bo i det som tidigare var Färlövs församling
  • inte ha rätt till försörjningsstöd, socialbidrag.

Så bedömer vi ansökningarna

När ansökningarna har kommit in gör vi en bedömning av hur stiftelsens medel ska fördelas till de som har sökt. Även om du uppfyller samtliga fyra kriterier är du inte garanterad medel. Medel fördelas till de sökande som är i störst behov av dem.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?