Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Det finns flera olika program att välja på. Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

Nationella programmen

Administration, handel och varuhantering

Programmet är för dig som vill jobba inom handel och service. Det är en anpassad utbildning som på olika sätt förbereder dig för vuxenlivet. Du får lära dig hur man arbetar med enklare administrativa arbetsuppgifter och enklare dokumentation. Du får också lära dig hur handel och varuhantering fungerar och du får öva på att ge bra service och att kommunicera och samverka med kunder. Du gör minst 22 veckors APL (praktik) under dina 4 år. Praktikplats kan till exempel vara livsmedelsaffär, klädesbutik eller secondhandbutik.

Fordonsvård och godshantering

Hotell, restaurang och bageri

Hälsa, vård och omsorg

Individuellt program

På det individuella programmet läser du följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Dessutom kan du ha praktik om rektor bedömer att det är bra för dig. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper. Efter din gymnasieutbildning kan du läsa vidare på till exempel folkhögskola eller arbeta i en daglig verksamhet.

Ansökan

 

Elever och lärare håller händerna runt ett träd på en skolgård.
Hjälpte informationen på sidan dig?