Lantbrukarfamiljen på Vånga Nr. 13

Jöns Mårtensson föddes den 18 januari 1839 i Linderöd som ligger mellan Hörby och Kristianstad. Han gifte sig 1871 med Bengta Olsdotter och mellan åren 1871 och 1893 fick de tio barn: Martin, Anna, Olof, Nils, Paul, Johan, Janne, Otto, Aron och Berndt.

Det verkar som att allt viktigt som rörde socknen hamnade på Jöns skrivbord. Namninsamlingar, stämningsansökningar, lantmäterihandlingar och fastighetsärenden är några av många exempel på dokument som samlades i Jöns skrivbordslådor.

Jöns avlider 1927 som en välkänd man i socknen, vilket framgår i minnesrunan publicerad i Sölvesborgstidningen i oktober samma år.

 Dödsruna Jöns Mårtensson Sölvesborgstidningen

Dödsruna Jöns Mårtensson i Sölvesborgstidningen

Så här står det i dödsrunan:

I den höga åldern av nära 89 år avled på måndagen förre lantbrukaren Jöns Mårtensson, Villands Vånga.

Mårtensson var en mycket betrodd man i sin socken och var bland annat på sin tid under en följd av år kommunalordförande samt hade dessutom under de många årens lopp ett stort antal andra förtroendeuppdrag inom socken. Han var också mångårig ledamot i styrelsen för Oppmanna och Vånga sparbank.

Personligen hade han lätt för att vinna och behålla vänskap. Sina uppdrag skötte han redligt och med heder, som det anstår en allmänhetens troman. Han var mycket beläst och skaffade sig en under årens lopp ett avsevärt bibliotek. För övrigt ägnade han sig ända in i sena ålderdomen åt läsning, men glömde därför inte arbetet. Han deltog i förefallande arbete samt ägnade sin uppmärksamhet åt tidens företeelser med väl bibehållna själs- och kroppskrafter, ända till dess han för ungefär ett halvt år sedan förlorade hälsan.

Han sörjs närmast av tio barn, nio söner och en dotter. Av sönerna är kommunalordföranden Johan Jönsson, byggmästare Otto Jönsson samt lantbrukaren B Jönsson bosatta i Vånga. En son är bosatt i Stockholm och de övriga i Amerika. Dottern är gift med lantbrukare Törn, Tollarp.

Utställningen Kommunalordförandens papper

Den här informationen är en del i utställningen Kommunalordförandens papper om bortglömda dokument från 1800-talet som hittades i en lada i Vånga. De gamla papperna visade sig vara handlingar från tiden när Vånga ännu var en egen kommun. Ladan där de upptäcktes tillhörde en gång ordföranden i kommunalstämman i Vånga kommun.

Läs fler delar av utställningen 

Källor

Kristianstads kommun. Kommunstyrelsen. L1a:1 Tidningen C4 Kristianstad 1967-1987.

Landsarkivet i Lund. Vånga kyrkoarkiv. AIIa:3 Församlingsböcker 1908-1924.

Minnesruna ”Jöns Mårtensson, Vånga” Sölvesborgstidningen den 27 oktober 1927, hämtat från KBs tidningsdatabas 2020-04-30

Oppmanna/Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:1 Protokoll 1950-1954.

Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:3 Protokoll 1945-1951.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?