Kommunsammanslagningarna 1952 och 1971

Vånga kommun slogs samman med Oppmanna och blev Oppmanna-Vånga kommun 1952. Drygt 20 år senare blev Vånga en del av Kristianstads kommun i samband med kommunreformen 1971.

Storkommunreformen 1952

Vånga kommun slogs i samband med kommunreformen 1952 samman med Oppmanna kommun och bildade storkommunen Oppmanna-Vånga kommun.

Samtliga landskommuner som bildades 1863 ersattes av nya kommuner. Oppmanna-Vånga var en självstyrande kommun fram till 1973.

Johan sitter kvar på sin post som kommunordförande fram till 1951. Han var då 69 år gammal.

Från protokollet från kommunfullmäktiges första sammanträde i det nybildade Oppmanna-Vånga kommun 22 januari 1950

Från protokollet från kommunfullmäktiges första sammanträde i det nybildade Oppmanna-Vånga kommun 22 januari 1950.

Så här står det i Oppmanna-Vångas första protokoll

”Sedan stämmodeltagarna hälsades välkomna till Oppmanna och Vånga kommuns första kommunalstämma uttalade ordf. det önskemålet att Oppmanna och Vånga kommuner, som sedan längsta tid tillbaka haft och fortfarande har många gemensamma angelägenheter, med god samförstånd vilja även måtte enas i det kommunala förvaltningsarbete och uttalade den förhoppningen, att den nya kommunen måtte få en lyckosam framtid till mötes.”

Kristianstads kommun 1971

Dagens Kristianstads kommun fick sitt namn i samband med kommunreformen 1971. De  omkringliggande kommunerna slogs etappvis ihop med Kristianstads stad mellan 1967  och 1973.

Idag är det svårt att tänka sig att de små socknarna runt om Kristianstad varit självstyrande kommuner. Den lilla kyrkbyn Vånga vid norra delen av Ivösjön hade en gång i tiden sin egen kommunordförande.

Det endast de bortglömda högarna med papper som samlats på Vånga No. 13 som vittnar om den gamla landskommunens existens.

Utställningen Kommunalordförandens papper

Den här informationen är en del i utställningen Kommunalordförandens papper om bortglömda dokument från 1800-talet som hittades i en lada i Vånga. De gamla papperna visade sig vara handlingar från tiden när Vånga ännu var en egen kommun. Ladan där de upptäcktes tillhörde en gång ordföranden i kommunalstämman i Vånga kommun.

Läs fler delar av utställningen 

Källor

Kristianstads kommun. Kommunstyrelsen. L1a:1 Tidningen C4 Kristianstad 1967-1987.

Landsarkivet i Lund. Vånga kyrkoarkiv. AIIa:3 Församlingsböcker 1908-1924.

Minnesruna ”Jöns Mårtensson, Vånga” Sölvesborgstidningen den 27 oktober 1927, hämtat från KBs tidningsdatabas 2020-04-30

Oppmanna/Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:1 Protokoll 1950-1954.

Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:3 Protokoll 1945-1951.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?